Kontakt

+386 1 2411 334
petra.kramberger@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

V ZS imam GU ob sredah in četrtkih. Ura je po dogovoru.

Kabinet

304

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

doc. dr. Petra Kramberger

Doc. dr. Petra Kramberger je študirala germanistiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V okviru različnih projektov je raziskovala v Münchnu, Mannheimu in na Dunaju. Promovirala je iz literarnih ved leta 2011 (naslov doktorske disertacije Časopis »Südsteirische Post« (1881–1900) in njegov podlistek) in je docentka za področje književnosti v nemškem jeziku na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko FF UL. Od 2016 do konca 2018 je bila sodelavka v raziskovalnem projektu Zgodovina doktorskih disertacij slovenskih kandidatov v avstro-ogrski monarhiji (1872–1918).

Težišča raziskovanja: nemška književnost, nemško časnikarstvo in nemška literarna ustvarjalnost na Slovenskem, slovenska kulturna zgodovina v 19. in 20. stoletju, slovensko-nemški medkulturni odnosi v 19. in 20. stoletju, doktorske disertacije slovenskih kandidatov v avstro-ogrski monarhiji (1872–1918).

Pedagoška dejavnost v študijskem letu 2019/2020:

 • GER1 Obdobja in tradicije I – vaje
 • NE1 Obdobja in tradicije I – vaje
 • GER1 Metodika znanstvenega dela – predavanja
 • GER1 Metodika znanstvenega dela – seminar
 • GER1 Obdobja in tradicije II – vaje
 • NE1 Raziskovalna metodologija – predavanja
 • NE1 Raziskovalna metodologija – seminar
 • GER1 Obdobja in tradicije III – seminar
 • NE1 Obdobja in tradicije III – seminar
 • GER1 Obdobja in tradicije IV – seminar
 • NE1 Obdobja in tradicije IV – seminar
 • GER1 Nemško časnikarstvo na Slovenskem – predavanja
 • GER1 Nemško časnikarstvo na Slovenskem – seminar
 • NE1 Nemško časnikarstvo na Slovenskem – predavanja
 • NE1 Nemško časnikarstvo na Slovenskem – seminar

Delovna področja:

 • članica Komisije za dodiplomski in magistrski študij
 • članica Akademskega zbora
 • skrbnica enopredmetnega univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Germanistika
 • skrbnica dvopredmetnega univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Nemcistika
 • mentorica oddelčnega študentskega časopisa alleMANIAK

KRAMBERGER, Petra (2018): Autorinnen in der Sonntags-Beilage der Marbuger Zeitung (1886–1898). V: Lazarescu, Mariana-Virginia/Cotârlea, Dalia (ur.): „Das rechte Gespräch: keine(r) ringt nach Geltung, aber jede(r) kommt zur Geltung!“: Beiträge zur deutschen und österreichischen Literatur der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Berlin: WVB, str. 39–54.

KRAMBERGER, Petra/SAMIDE, Irena (2018): Helena Stupan, geb. Tominšek (1900–1992), die erste slowenische Archäologin und Universitätsdozentin für Neuere deutsche Literatur. V: Kramberger, Petra/Samide, Irena/Žigon, Tanja (ur.): Frauen, die studieren, sind gefährlich: ausgewählte Porträts slowenischer Frauen der Intelligenz. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, str. 171–191, 267, 273–274.

MAČEK, Jože/KRAMBERGER, Petra (2018): Milena Perušek (1893–1978), die erste slowenische Phytopathologin. V: Kramberger, Petra/Samide, Irena/Žigon, Tanja (ur.): Frauen, die studieren, sind gefährlich: ausgewählte Porträts slowenischer Frauen der Intelligenz. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, str. 87–105, 266, 272.

KRAMBERGER, Petra (2017/2018): Südsteirische Post (1881–1900), nemški časopis za slovenske interese: segment iz mariborske publicistične preteklosti = Südsteirische Post (1881–1900), eine deutsche Zeitung für slowenische Interessen: ein Segment aus Maribors publizistischer Vergangenheit. V: VII: das Magazin der Sloweninnen und Slowenen in der Steiermark. Bad Radkersburg: Artikel-VII-Kulturverein für Steiermark-Pavelhaus = Kulturno društvo Člen 7 za avstrijsko Štajersko-Pavlova hiša, str. 88–101.

KRAMBERGER, Petra (2017): Začetki politične publicistike na Ptuju: časopis Pettauer Zeitung (1889–1904). V: Kramberger, Petra/Samide, Irena/Žigon, Tanja (ur.): „Und die Brücke hat gezogen, die vom Ost zum West sich schwingt“: literarische, kulturelle und sprachliche Vernetzungen und Grenzüberschreitungen: Festschrift für Mira Miladinović Zalaznik (Slovenske germanistične študije, 14). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, str. 331–355.

KRAMBERGER, Petra (2015): „Alle guten Oesterreicher werden unser patriotisches Unternehmen unterstützen“: Südsteirische Post (1881–1900), nemški časopis za slovenske interese (Slovenske germanistične študije, 11). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 329 str.

KRAMBERGER, Petra (2015): Slike v besedah, besede v slikah: ilustracije v Südsteirische Post, nemškem časopisu slovenskih patriotov. V: Valenčič Arh, Urška/Čuden, Darko (ur.): V labirintu jezika = Im Labyrinth der Sprache (Slovenske germanistične študije, 12). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, str. 201–212, 408–409.

KRAMBERGER, Petra (2014): Das Feuilleton der deutschsprachigen Zeitung Südsteirische Post (1881–1900). V: Uvanović, Željko (ur.): Slawisch-deutsche Kontakte in Geschichte, Sprache und Kultur. Teil 1 (Osijeker Studien zu slawisch-deutschen Kontakten in Geschichte, Sprache, Literatur und Kultur, zv. 2). Aachen: Shaker, str. 385–404.

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu