Kontakt

01 241 1344
jan.cernetic@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

Po dogovoru - v živo ali po Zoomu.
Prosim za predhodno najavo po e-pošti.

Nach Vereinbarung - live oder über Zoom.
Bitte melden Sie sich vorher per E-Mail an.

Kabinet

317

»Die Sache ist sehr einfach,« sagte Goethe. »Um Prosa zu schreiben, muß man etwas zu sagen haben; wer aber nichts zu sagen hat, der kann doch Verse und Reime machen, wo denn ein Wort das andere gibt und zuletzt etwas herauskommt, das zwar nichts ist, aber doch aussieht, als wäre es was.« Johann Peter Eckermann: Gespräche mit Goethe

asist. Jan Černetič
Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

asist. Jan Černetič

Izobrazba:

 • Gimnazija Poljane, klasična smer 
 • 2017–2022 študij slovenistike in nemščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani (dekanjina nagrada in nagrada MSS za mag. delo na slovenistiki),
 • izpopolnjevanje kot DAAD-štipendist na poletnem jez. tečaju na HU Berlin
 • sodelovanja na mednarodnih konferencah: Texträume und Raumtexte intermedial (Wroclaw, maj 2023), KDV-Tagung: Heterogene Lerngruppen (Osijek, oktober 2023), Nachhaltigkeitskonzepte und Nachhaltigkeitsdiskurse in verschiedenen Kommunikationskontexten (Ljubljana, december 2023) 

Trenutno piše doktorat iz didaktike tujih jezikov, vzporedno pa študira psihoterapijo na SFU Ljubljana. 

Delovne izkušnje:

 • vodenje strokovnih tečajev nemščine za študente farmacije in strojništva (2018–danes)
 • snemanje tečajev slovenščine za JA in priprava učnega gradiva na spletu (2021)
 • nadomeščanje nemščine na Gimnaziji Ledina (2022)
 • asistent za didaktiko nemščine na FF UNI LJ (2022–danes)
 • mentor študentom pri projektih Ekokritika v vrtcu in prvi triadi OŠ (nov. 2022–jan. 2023), Pilotna posodobitev predmeta UZG Nem1 (dec. 2023–mar. 2024)

Raziskovalno delo: didaktika tujih jezikov, učbeniki, sodobne besedilne vrste, jezik spleta in oglasov, psiholingvistika 

 • 2016 Literarni pogled na pesmi Franca Kriegla. V: Franc Kriegl: Na straži. Kobarid: Kobariški muzej.
 • 2016 Pravopisni priročnik z vajami. Ljubljana: Samozaložba.
 • 2016 Oblikoslovni priročnik z vajami. Ljubljana: Samozaložba.
 • 2018 Slovenski jezik v okrnjeni rabi. Večer Koroška, št. 70, str. 26–27.
 • 2020 Jezik in stil oglaševalskih veleplakatov. Diplomsko delo. Ljubljana: FF.
 • 2021 Ko v igro stopi Bog. Življenjska zgodba. Prevedel: Jan Černetič. Celje: Samozaložba R. Špiler.
 • 2022 Jezikovnostilna analiza samopredstavitvenih besedil mladih na zmenkarskem portalu Tinder. Magistrsko delo (mentorica: red. prof. dr. Mojca Smolej). Ljubljana: FF.
 • 2022 Didaktische Analyse von Liederbehandlungen in slowenischen DaF-Lehrwerken für Gymnasium. Magistrsko delo (mentorica: doc. dr. Andreja Retelj). Ljubljana: FF.
 • 2022 Interaktivna obravnava Levstikovega Popotovanja od Litije do Čateža v gimnaziji. Slovenščina v šoli, let. 25, št. 2.
 • 2022 Deutsch gesund. Deutsch für Pharmaziestudierende. Ljubljana: Jezikovna Akademija.
 • 2022 Phraseme in Edward van de Vendels Lieb sein, Superguppy! (soavt. Popovič, Urška; Žekar, Kim) V: Skozi oči frazeologije II: zbornik študentskih strokovnih besedil s področja frazeologije (ur. Urška Valenčič Arh). Ljubljana: FF.
 • 2023 Jezik iskalcev ljubezni na zmenkarskih portalih Tinder in ona-on. Maribor: Kulturni center Maribor.
 • 2023 Diskurslinguistische Analyse von Werbeanzeigen für Sprachkurse und ihr didaktisches Potenzial zum Gebrauch im DaF-Unterricht (soavt. Polajnar Lenarčič, Janja). V: Forschungsgegenstände und ihre Verwendungsfelder. Exkurse zur Erforschung des Lehrens und Lernens fremder Sprachen (ur. Magdalena Thien). 
 • 2023 Sprache der (deutschen) Jugendlichen in Selbstdarstellungstexten auf Tinder (prispevek na lingvistični konferenci v Wroclawu).  

Nastopi v medijih: 

ARS Jezikovni pogovori - intervju o jeziku spletnih zmenkarskih portalov

VAL 202 Jezikanje - o priliki, romanu in gazeli

Večer - intervju o jeziku na Tindru

RTV SLO - komentar v oddaji o ljubezni na spletu

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu