Doktorski študij (3. stopnja)

Vse o doktorskem študiju na Filozofski fakulteti UL

Referat za doktorski študij (3. stopnja)

Elektronski naslovdoktorski.studij@ff.uni-lj.si

Uradne ure: vsak delovni dan (pon - pet) od 11. do 13. ure, razen med kolektivnim dopustom v mesecu avgustu (običajno med 1. in 14. avgustom), ko uradnih ur ni. Točne dni kolektivnega dopusta za posamezno študijsko leto je mogoče preveriti v študijskem koledarju.

Lokacija: pritličje/soba 16

Informacije in obvestila o ostalih prilagoditvah v času epidemije lahko študenti spremljajo na fakultetni spletni strani Študijski proces in delo na fakulteti v času koronavirusa.

Pomočnica tajnika fakultete za študijske zadeve (1., 2. in 3. stopnja):

  Doris Sattler
LOKACIJA soba 1

Vodja Referata za doktorski študij:

  Marjetka Gnidovec, univ. dipl. soc.
LOKACIJA 16
TELEFON:

01 241 10 51

E-NASLOV:

doktorski.studij@ff.uni-lj.si

Samostojna strokovna delavka:

 

Ana Ravnik, uni. dipl. var.

LOKACIJA 16
TELEFON:

01 241 10 50

E-NASLOV:

doktorski.studij@ff.uni-lj.si

Samostojna strokovna delavka:

 

 Sabina Čarman, univ. dipl. soc. kult. in prof. špan.

LOKACIJA 16
TELEFON:

01 241 15 64

E-NASLOV:

doktorski.studij@ff.uni-lj.si

Mednarodna pisarna

Mednarodna pisarna FF

Vse o študijskih in delovnih praksah v tujini, izmenjavah ERASMUS, mreži Ceepus, štipendijah, poletnih šolah, pedagoških izmenjavah in podobno.