Kontakt

+386 1 2411 208
Tanja.Skerlavaj@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

V študijskem letu 2022/23 (od 12.9.2022 naprej) sem na porodniškem dopustu. Konzultacije v izjemnih primerih po Zoomu po predhodni najavi.

Kabinet

324

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

doc. dr. Tanja Škerlavaj

Doc. dr. Tanja Škerlavaj, rojena maja 1984, je doktorica znanosti s področja nemškega jezikoslovja. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je iz angleščine in nemščine diplomirala junija 2008.

 

Leta 2014 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani doktorirala na temo „Stilistične funkcije večpomenskosti v nemških oglasnih besedilih“. Osrednja področja njenega raziskovanja so besediloslovje in stilistika, pomenoslovje, skladnja, multimodalno jezikoslovje, komunikacija v (novih) medijih in kulturno-kontrastivna analiza diskurza.

Kot doktorska študentka je bila leta 2011/12 štipendistka Nemške akademske službe za izmenjavo (DAAD) na Univerzi v Leipzigu, študijsko in raziskovalno pa se je izpopolnjevala tudi na Univerzi v Bremnu, Univerzi v Passau, Univerzi Humboldt v Berlinu in na Univerzi v Mannheimu.

Med leti 2013 in 2016 je bila dejavna kot asistentka za nemški jezik na Oddelku za germanistiko Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer je bila leta 2016 izvoljena v habilitacijski naziv „docentka“. Od aprila 2017 do septembra 2019 je bila štipendistka v podoktorskem programu Just'us (Junior Science and Teaching Units) na Inštitutu za germanistiko Univerze Justusa Liebiga v Gießnu, kjer je raziskovala zunanjo komunikacijo institucije gledališče z besediloslovnega in multimodalnega vidika ter poučevala predmete s področja nemškega besediloslovja in stilistike, multimodalnosti in medialnosti besedil ter splošnega jezikoslovja. Od oktobra 2019 je zaposlena na Oddelku za germanistiko Filozofske fakultete v Ljubljani.

Redno se udeležuje mednarodnih simpozijev ter svoje prispevke objavlja v slovenskih in tujih publikacijah. Njena knjiga z naslovom „Stilistische Funktionen von Mehrdeutigkeit in deutschen Werbetexten“ je decembra 2017 izšla pri nemški založbi Peter Lang. Za svoje javno priznane dosežke s področja raziskovanja in posredovanja nemškega jezika je leta 2016 prejela podporno nagrado Jacoba in Wilhelma Grimma Nemške akademske službe za izmenjavo (DAAD).

Monografije:

 • ŠKERLAVAJ, Tanja (2018*/2019**): Die Ökologie von Texttypen und multimodalen Angeboten in der Außenkommunikation von Theatern. Linguistische Grundlagen und Fallstudie. Gießen: Gießener Elektronische Bibliothek. http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2018/13927/pdf/SLK_GG_12_Skerlavaj.pdf
 • ŠKERLAVAJ, Tanja (2017): Stilistische Funktionen von Mehrdeutigkeit in deutschen Werbetexten. Frankfurt am Main: Peter Lang.

* Digitalna verzija

**Tiskana verzija

Izbrani članki:

 • ŠKERLAVAJ, Tanja (2019a): „Das Kommunikationsprinzip der Originalität in Texten und Kommunikationsangeboten: Zur Nutzung kreativer Strategien im Bereich verschiedener Modalitäten, Medialität und Lokalität“. V: Krevs Birk, Uršula (ur.): Sprache – Text – Kultur. Festschrift für Siegfried Heusinger zum 85. Geburtstag. Linguistica, zvezek 59, str. 311-331.
 • ŠKERLAVAJ, Tanja (2019b): „Texte und Kommunikationsangebote der Institution Theater im physischen und virtuellen Raum“. Applied Linguistics Papers, zvezek 26, št. 1, str. 45-64. http://alp.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/315/2019/04/ALP-26_1-4-Tanja-%C5%A0KERLAVAJ.pdf
 • POLAJNAR, Janja/ŠKERLAVAJ, Tanja (2018a): „Bologna-Prozess: Leichter Einstieg in den Beruf oder nur Studium mit Durchlaufgeschwindigkeit? Ökonomie-Topoi und der Finanzierungs-Topos zu Beginn des slowenischen und deutschen Bologna-Diskurses“. Muttersprache, letnik 128, št. 2, str. 192-213.
 • ŠKERLAVAJ, Tanja (2018b): „Text und kulturelle Institution. Einige Überlegungen zum Textsortennetz ,Theater'“. V: Pappert, Steffen (ur.)/Michel, Sascha (ur.): Multimodale Kommunikation in öffentlichen Räumen. Texte und Textsorten zwischen Tradition und Innovation. Stuttgart: ibidem, str. 63-82.
 • ŠKERLAVAJ, Tanja (2017): „International heißt die Devise: eine kultur-kontrastive Analyse der Globalisierungs-Topoi im deutschen und slowenischen Bologna-Diskurs“. V: Kramberger, Petra (ur.)/Samide, Irena (ur.)/Žigon, Tanja (ur.): "Und die Brücke hat gezogen, die vom Ost zum West sich schwingt": literarische, kulturelle und sprachliche Vernetzungen und Grenzüberschreitungen: Festschrift für Mira Miladinović Zalaznik. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, str. 431-443.
 • ŠKERLAVAJ, Tanja (2016): Die Analyse semantischer Mehrdeutigkeit und ihr didaktisches Potential im Germanistikstudium in Slowenien. Muttersprache, letnik 126, št. 1, 11-30.
 • ŠKERLAVAJ, Tanja (2015a): Zur Typographie normabweichender Überschriften in Moderubriken. V: ČUDEN, Darko/ VALENČIČ ARH, Urška : V labirintu jezika = Im Labyrinth der Sprache (Slovenske germanistične študije, 12). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 345-361.
 • ŠKERLAVAJ, Tanja. (2015b): Zu einigen Aspekten der Ambiguität in deutschen Texten der Gegenwart. V: TÓTH, Jósef: Die Sprache und ihre Wissenschaft zwischen Tradition und Innovation: Akten des 45. Linguistischen Kolloquiums in Veszprém 2010. Language and its study between tradition and innovation: Proceedings of the 45th Linguistics Colloquium, Veszprém 2010 (Linguistik International, Bd. 34). Frankfurt am Main: Peter Lang, 173-183.
 • ŠKERLAVAJ, Tanja (2014): Zur Rolle des Bildes in mehrdeutigen Werbetexten. Tekst i dyskurs-text und diskurs, zvezek 7, 267-283.
 • ŠKERLAVAJ, Tanja (2011): Nacheinander, concrete und frfrfrfrauauauau: Zur Mehrdeutigkeit in Jandls Gedichten – aus linguistischer Sicht. Stilistische Analysen ausgewählter Gedichte von Ernst Jandl unter besonderer Berücksichtigung von Aspekten der Mehrdeutigkeit. V: LUGHOFER, Johann-Georg: Ernst Jandl: Interpretationen, Kommentare, Didaktisierungen (Ljurik. Internationale Lyriktage der Germanistik Ljubljana 1). Wien: Praesens Verlag, 129-139.
 • ŠKERLAVAJ, Tanja (2010): Parafraza in njena uporaba pri pouku tujih jezikov. Šolsko polje. Revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. Letnik XXI, št. 1-2, 73-92.
 • ŠKERLAVAJ, Tanja/BRAČIČ, Stojan (2009): Wort-, Satz- und Textparaphrase: Wenn die Rekurrenz von Inhalt mit einer Änderung des Ausdrucks auf verschiedenen sprachlichen Ebenen erscheint. V: JAVOR BRIŠKI, Marija/ MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira/ BRAČIČ, Stojan: Sprache und Literatur durch das Prisma der Interkulturalität und Diachronizität. Festschrift für Anton Janko zum 70. Geburtstag (Slovenske germanistične študije, 4). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 369-379.

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu