Ben Sutherland, taken on November 19, 2011

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Pisati ali ne pisati: To Write or Not to Write

Pisati ali ne pisati: To Write or Not to Write

V okviru Leta jezikov FF Oddelek za anglistiko in amerikanistiko z veseljem razpisuje študentski natečaj v pisanju sodobnih dialogov v shakespearjanski angleščini.

  • Dajte duška svoji kreativnosti in napišite dialog, ki se dogaja danes (npr. med prijatelji, družinskimi člani, sošolci itd.), vendar pa poteka v angleščini iz 16. stoletja – takšni, kot so jo uporabljali William Shakespeare in njegovi sodobniki.
  • Svoj prispevek pošljite na naslov shakespeare@ff.uni-lj.si do 31. 1. 2023. Prispevke bo ocenila komisija.
  • Na natečaju lahko sodelujejo vsi študenti prve in druge stopnje, ki so vpisani na Univerzi v Ljubljani in bodo tu zaključili študij (tj. niso študenti na izmenjavi). Dialog lahko napišete kot posameznik ali kot skupina.
  • Glavna nagrada bo ena povratna letalska vozovnica do Londona in vstopnica za Shakespearjevo gledališče Globe, nagrajenih pa bo še nekaj posebno uspelih dialogov.
  • Za več informacij se obrnite na Moniko Kavalir.

 

V pomoč pri usvajanju Shakespearjevega jezika smo na Oddelku pripravili naslednje:

  • gostujoče predavanje Mathewa Gillingsa in Isolde van Dorst (Wirtschaftsuniversität Wien) “Exploring myths about Shakespeare’s language: new insights from corpus linguistics” v torek, 15. 11. 2022, med 8.50 in 12.10 v predavalnici 15,
  • Shakespearjev kotiček v oddelčni knjižnici, kjer lahko najdete koristne knjige in referenčno gradivo (po zaslugi Maje Lipužič in Kristine Pegan Vičič),
  • posebej opozarjamo na vira Cambridge Shakespeare in Shakespeare's Words (do prvega dostopate z digitalno identiteto UL, kodo za drugega pa najdete na e-učenju).

 

Nekaj uporabnih virov

Alexander, Catherine M. S. (ed.). Shakespeare and Language. Cambridge: CUP, 2004.
Blake, Norman F. Shakespeare's Non-Standard English: A Dictionary of His Informal Language. London, New York: Continuum, 2004.
Blank, Paula. Shakesplish: How We Read Shakespeare's Language. Stanford: SUP, 2018.
Burness, Edwina, and Vivian Salmon (eds.). A Reader in the Language of Shakespearean Drama. Amsterdam, Philadelphia: J. Benjamins, 1987.
Busse, Beatrix. Vocative Constructions in the Language of Shakespeare. Amsterdam, Philadelphia: J. Benjamins, 2006.
Crystal, David. Think on My Words: Exploring Shakespeare's Language. Cambridge: CUP, 2012.
Evans, B. Ifor. The Language of Shakespeare's Plays. London, New York: Routledge, 2013.
Hasse, R. Chris. Shakespeare's Religious Language: A Dictionary. New York, London: Continuum, 2007.
Hope, Jonathan. Shakespeare's Grammar. London: Bloomsbury, 2003.
Hope, Jonathan. Shakespeare and Language: Reason, Eloquence and Artifice in the Renaissance. London: Bloomsbury, 2010.
Magnusson, Lynne. Shakespeare and Social Dialogue: Dramatic Language and Elizabethan Letters. Cambridge: CUP, 1999.
O'Dell, Leslie. Shakespearean Language. London: Greenwood Press, 2002.
Ravassat, Mireille, and Jonathan Culpeper (eds.). Stylistics and Shakespeare's Language: Transdisciplinary Approaches. London, New York: Continuum, 2011.
Williams, Gordon. Shakespeare's Sexual Language: A Glossary. London, New York: Continuum, 2006.
Shakespeare’s Language: Styles and Meanings via Computer. Language and Literature 29.3 (August 2020).  

Cambridge Shakespeare (Free trial: 1st December 2022 – 31st January 2023) 
Crystal, David, and Ben Crystal.
Shakespeare's Words (koda za dostop je na voljo tukaj)
Encyclopedia of Shakespeare's Language
Explore Shakespeare
The Folger Shakespeare
Shakespeare's Language: Revealing Meanings and Exploring Myths (Lancaster University) 

*Fotografija / Photo by Ben Sutherland