28. 09. 2021 | 10:00, 209C
Oddelek za slovenistiko

Več- in raznojezičnost v slovenskem izobraževalnem sistemu s poudarkom na stanju v pomurskih in podravskih OŠ in SŠ

Monika Ivančič, Slovenistika - 2. stopnja - E, P

Mentor: izr. prof. dr. Nataša Pirih Svetina

22. 09. 2021 | 11:00, spletni zagovor
Oddelek za romanske jezike in književnosti

Primerjava dveh učbenikov za francoščino kot tuji jezik z vidika kognitivne lingvistike

Ivana Potočnik, Francistične in romanistične študije - 2. stopnja - E

Mentor: izr. prof. dr. Meta Lah

30. 09. 2021 | 09:30, 209C
Oddelek za slavistiko

Putinizem in njegov vpliv na razvoj sodobne Rusije

Maruša Brežnik, Rusistika - 2. stopnja - D

Mentor: red. prof. dr. Miha Javornik

27. 09. 2021 | 13:00, spletni zagovor
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Angleščina kot tuji jezik: Intonacija pri študentih Univerze v Ljubljani

Anja Bajc, Anglistika - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Andrej Stopar

24. 09. 2021 | 10:00, spletni zagovor
Oddelek za zgodovino

Zadnja desetletja Oglejskega patriarhata in beneška osvojitev Furlanije: Furlanska zgodovina med letoma 1381-1420

Valerio Piasentier, Zgodovina - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Dušan Mlacović

22. 09. 2021 | 10:00, 209C
Oddelek za slovenistiko

Leposlovje v Domovini (1918–1931)

Hana Kastelic, Slovenistika - 1. stopnja DVO

Mentor: red. prof. dr. Miran Hladnik

22. 09. 2021 | 10:00, 209C
Oddelek za slovenistiko

Bahtinov koncept ljudsko-smehovne kulture v romanu Jamnica Prežihovega Voranca

Valeriya Horvat, Slovenistika - 1. stopnja DVO

Mentor: izr. prof. dr. Urška Perenič

22. 09. 2021 | 10:00, 209C
Oddelek za slovenistiko

Vzpon instagram poezije

Maja Kovač, Slovenistika - 2. stopnja - E, P

Mentor: izr. prof. dr. Urška Perenič

24. 09. 2021 | 10:20, .. zoom povezava ..
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Literarna in filmska govorica Marguerite Duras

Ana Kolenc, Primerjalna književnost in literarna teorija - 1. stopnja E

Mentor: red. prof. dr. Vid Snoj

24. 09. 2021 | 11:00, .. zoom povezava ..

Vprašanje etike in morale v delu Zločin in kazen

Nataša Ana Gaube, Primerjalna književnost in literarna teorija - 1. stopnja E

Mentor: red. prof. dr. Tomislav Virk

22. 09. 2021 | 10:00, 209C
Oddelek za slovenistiko

Leposlovje v reviji Žena in dom 1930–1941

Niki Hüll, Slovenistika - 1. stopnja DVO

Mentor: red. prof. dr. Miran Hladnik

24. 09. 2021 | 10:00, spletni zagovor
Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Vr̥ddhi formations in Balto-Slavic

Maja Rotter, Primerjalno jezikoslovje - 2. stopnja - D

Mentor: doc. dr. Luka Repanšek, izr. prof. dr. Matej Šekli

22. 09. 2021 | 09:20, .. zoom povezava ..
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Oblast in politično angažirana dramatika na Slovenskem in Češkoslovaškem na primeru izbranih dram Dušana Jovanovića in Václava Havla

Zala Norčič, Primerjalna književnost in literarna teorija - 1. stopnja E

Mentor: doc. dr. Gašper Troha

22. 09. 2021 | 12:00, Kabinet 101/a
Oddelek za zgodovino

Slovenski tehniki in glasilo Slovenski tehnik v Pragi

Nina Glavan, Zgodovina - 1. stopnja E

Mentor: doc. dr. Irena Selišnik

24. 09. 2021 | 09:00, spletni zagovor
Oddelek za zgodovino

Vita Karoli Magni: Historični komentar k Einhardovemu življenjepisu Karla Velikega

Saša Skok, Zgodovina - 2. stopnja - E

Mentor: akad. red. prof. dr. Peter Štih

24. 09. 2021 | 11:30, Kabinet 30 - tajništvo
Oddelek za prevajalstvo

Multimodalna analiza kulturnospecifičnih elementov v slovenski podnaslovljeni in nemški sinhronizirani verziji ameriške televizijske serije Breaking Bad

Tadeja Hartman, Prevajanje - 2. stopnja- E

Mentor: doc. dr. Silvana Orel Kos

23. 09. 2021 | 09:00, spletni zagovor
Oddelek za zgodovino

Odoakrovi predniki, zgodnja kariera in etnična identiteta

Simon Veselič, Zgodovina - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Milan Lovenjak

24. 09. 2021 | 10:00, 5
Oddelek za prevajalstvo

Izzivi pri prevajanju Dogodka v mestu Gogi Slavka Gruma

Bojan Zgonec Tscherfinger, Prevajanje - 2. stopnja- E

Mentor: izr. prof. dr. Andrea Leskovec