21. 09. 2021 | 10:30, 430
Oddelek za sociologijo

Religijska simbolika – primerjava islama in krščanstva

Maja Jančar, Sociologija kulture - 2. stopnja - D

Mentor: doc. dr. Igor Škamperle

24. 09. 2021 | 12:00, .. zoom povezava ..
Oddelek za sociologijo

Pretočne platforme in njihov vpliv na način gledanja, vsebino gledanja in redistribucijo televizijskih in filmskih vsebin

Nika Vanovšek, Sociologija kulture - 1. stopnja E

Mentor: doc. dr. Polona Petek

20. 09. 2021 | 11:00, .. zoom povezava ..
Oddelek za sociologijo

Vzpon in zaton novega ateizma

Nelo Oblak, Sociologija kulture - 1. stopnja E

Mentor: izr. prof. dr. Anja Zalta

21. 09. 2021 | 13:00, 430
Oddelek za sociologijo

Motivi Fausta in sodobni izzivi ekologije in tehnologije

Jan Štiglic, Sociologija - 2. stopnja - D, P

Mentor: doc. dr. Igor Škamperle