26. 06. 2024 | 10:30, 4-Rim.
Oddelek za zgodovino

Vloga lokalne zgodovine na primeru Kamnika v osnovni šoli

Petra Stopar, Zgodovina (P) - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Danijela Trškan

27. 06. 2024 | 09:00, 102
Oddelek za zgodovino

Srednjeveška romanja v Sveto deželo

Lucija Lebar, Zgodovina (P) - 2. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Janez Mlinar

01. 07. 2024 | 09:30, 01
Oddelek za zgodovino

Avstrijsko-beneška vojna med letoma 1508 in 1516 ter vojne značilnosti tega obdobja

Luka Madon, Zgodovina - 2. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Janez Mlinar, znan. sod. dr. Tomaž Lazar

02. 07. 2024 | 13:00, 4-Rim.
Oddelek za zgodovino

Jurčičeva domačija: pouk zgodovine in slovenščine v muzeju na prostem

Karin Kovaček, Zgodovina (P) - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Danijela Trškan