30. 09. 2021 | 09:30, 209C
Oddelek za slavistiko

Putinizem in njegov vpliv na razvoj sodobne Rusije

Maruša Brežnik, Rusistika - 2. stopnja - D

Mentor: red. prof. dr. Miha Javornik

22. 09. 2021 | 09:40, .. zoom povezava ..
Oddelek za slavistiko

Upodobitev delavcev v dramskih besedilih Gorana Ferčca in Vinka Möderndorferja

Klara Drnovšek Solina, Južnoslovanski študiji - 1. stopnja DVO

Mentor: izr. prof. dr. Đurđa Strsoglavec

27. 09. 2021 | 09:00, .. zoom povezava ..
Oddelek za slavistiko

Formalno-pravni status moliškohrvaške skupnosti danes

Elija Zavadlav, Južnoslovanski študiji - 1. stopnja DVO

Mentor: red. prof. dr. Vesna Požgaj Hadži