14. 09. 2020

Nova pogodba o izmenjavi z univerzo Alberta Ludwiga v Freiburgu

14. 04. 2020

Odprt trajni dostop do celotne enciklopedije Brillov Novi Pauly

13. 04. 2020

Štipendije za klasične filologe pri Ustanovi patra Stanislava Škrabca