Zgodovina glasbe 2B D

Zgodovina glasbe 2B D

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Sukljan Nejc

1. Glasba 2. polovice 18. stoletja:
- Spremembe v glasbenem stavku.
- Opera v 2. polovici 18. stoletja.
- Instrumentalna glasba v 2. polovici 18. stoletja
- Joseph Haydn, Wolfgang Mozart, Ludwig van Beethoven.

2. Glasba 1. polovice 19. stoletja:
- Uvod v glasbo dolgega 19. stoletja.
- Lied v 1. polovici 19. stoletja.
- Klavirska miniatura v 1. polovici 19. stoletja.
- Komorna glasba v 1. polovici 19. stoletja.
- Koncert in koncertna uvertura v 1. polovici 19. stoletja.
- Opera v 1. polovici 19. stoletja.

3. Glasba 2. polovice 19. stoletja:
- Oblikovanje nemške nacionalne opere.
- Wagnerjeva glasbena drama.
- Nemški skladatelji 2. polovice 19. stoletja.
- Verdi in nacionalna opera v Italiji.
- Italijanska glasba na prelomu v 20. stoletje.
- Nacionalna glasba v deželah Avstro-Ogrske.
- Skladatelji Ruske peterke in Čajkovski.
- Glasba v skandinavskih deželah.
- Francija in Španija v 2. polovici 19. stoletja.
- Angleška glasba na prehodu v 20. stoletje.
- Glasba v času 1. svetovne vojne.

Del seminarja poteka v obliki terenskega dela v okviru strokovne ekskurzije in s pripravo poročil s koncertov.

• Burkholder, Peter J., Donald J. Grout in Claude Palisca. A History of Western Music. 10. izdaja. New York: W. W. Norton, 2019.
• Burkholder, Peter J. in Claude Palisca (ur.). Norton Athology of Western Music: 2. Classic to Romantic. 8. izdaja. New York: W. W. Norton, 2019.
• Rosen, Charles. The Romantic Generation. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1995.
• Schnaus, Peter (ur.). Europäische Musik in Schlaglichtern. Mannheim: Meyers Lexikonverlag, 1990.
• Taruskin, R. The Oxford History of Western Music. 2. in 3. zv. Oxford: Oxford University Press, 2005.
• Barbo, M. Simfonija v 19. stoletju: Zadrege zvrsti. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012.