Kontakt

+386 1 2411 392
priscila.gulic@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

Od pon. do pet. 11.00-13.00

Kabinet

37

"Slabe knjižnice gradijo zbirke, dobre knjižnice gradijo storitve, odlične knjižnice gradijo skupnosti." (R. David Lankes)

mag. Priscila Gulič Pirnat
Osrednja humanistična knjižnica

mag. Priscila Gulič Pirnat

Priscila Gulič Pirnat je pridobila diplomo iz filozofije ter diplomo iz bibliotekarstva, informacijske znanosti ter knjigarstva. Kasneje postane magistrica znanosti iz socialne filozofije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (UL). Je vodja Osrednje humanistične knjižnice (OHK) na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki je največja fakultetna knjižnica in peta največja knjižnica v Sloveniji. Je zagovornica odprte znanosti in odprtega dostopa. Je članica Komisije za razvoj knjižničnega sistema UL in sodeluje v številnih delovnih skupinah UL; članica Zveze bibliotekarskih društev Slovenije. V prostem času je tudi urednica, prevajalka, turistična vodnica in aktivistka. Je ustanoviteljica Civilne iniciative za izboljšanje pravne zaščite živali in sodeluje z vladnimi organi za izboljšanje zakonodaje s področja. Je članica organizacije GAL - Global animal law iz Švice.

2019

1. MORELLI, Raffaele. Nismo rojeni za trpljenje. Elektronska izd. Nova Gorica: Eno, 2019. ISBN 978-961-6943-65-9. https://www.biblos.si/isbn/9789616943659, http://www.eno.si/prirocniki/nismo-rojeni-za-trpljenje. [COBISS.SI-ID 298640384]


2018

2. GULIČ, Priscila. Ali imajo živali svoje pravice : vprašanje je zahtevnejše, kot se morda zdi na prvi pogled, saj si je treba zastaviti vprašanji, o kakšnih pravicah govorimo in o pravicah katerih živali?. Lupa : raziskujemo za vas!. okt./nov. 2018, št. 19, str. 12-13, ilustr. ISSN 2536-2461. [COBISS.SI-ID 24244786]


2017

3. GULIČ, Priscila. Legal advances in Slovenia. V: Conference on animal rights in Europe : 2-5 November 2017, Vienna, Austria. Vienna: [VGT]. http://tierrechtskongress.at/2017/detail.php?l=0&item=legal.advances. [COBISS.SI-ID 42186797]

4. GULIČ, Priscila. Zavetišča brez ubijanja. V: GULIČ, Priscila (ur.). Zbornik povzetkov. Ponikva: Društvo za osvoboditev živali, cop. 2017. Str. [21]. ISBN 978-961-94216-0-4. [COBISS.SI-ID 41479981]

5. GULIČ, Priscila (urednik). Zbornik povzetkov. Ponikva: Društvo za osvoboditev živali, cop. 2017. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-94216-0-4. [COBISS.SI-ID 289991424]


2016

6. ĐORĐEVIĆ, Saša (urednik), GULIČ, Priscila (urednik). Zbornik prispevkov = Proceedings. Nova Gorica: Evropska pravna fakulteta, 2016. 153 str. ISBN 978-961-6731-13-3. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-0PPFA1NE, http://www.evro-pf.si/media/website/2013/04/5.DR-KONF-ZBORNIK.pdf. [COBISS.SI-ID 285444096]


2015

7. GULIČ, Priscila. Filozofske razsežnosti rasizma : magistrsko delo. Nova Gorica: [P. Gulič], jeseni 2015. 107 f. [COBISS.SI-ID 1024527969]


2014

8. GULIČ, Priscila. Problematika živali - lokalna ali državna skrb?. V: Goriška.si? : pobuda Luke Manojlovića. Nova Gorica: [s.n.]. [COBISS.SI-ID 1024567665]

9. JAMBREK, Peter, LETNAR ČERNIČ, Jernej, GULIČ, Priscila (avtor dodatnega besedila, urednik). Theory of rights : theory of human rights and fundamental freedoms - behavioral, social and normative approaches. 1st ed. Nova Gorica: European Faculty of Law; Kranj: Graduate School of Government and European Studies, 2014. 400 str. Collection Slovenia 1945-2015. ISBN 978-961-6731-10-2. [COBISS.SI-ID 274822400]

10. JAMBREK, Peter, LETNAR ČERNIČ, Jernej, GULIČ, Priscila (avtor dodatnega besedila, urednik). Ustava in svoboda : ustavna ureditev Slovenije - izvori, temelji in razvoj. 1. izd. Nova Gorica: Evropska pravna fakulteta; Kranj: Fakulteta za državne in evropske študije, 2014. 542 str. Slovenija 1945-2015. ISBN 978-961-6731-11-9. [COBISS.SI-ID 274822144]

11. GULIČ, Priscila (urednik). Zbornik prispevkov = Proceedings. Nova Gorica: Evropska pravna fakulteta, 2014. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6731-09-6. [COBISS.SI-ID 273957376]


2013

12. GULIČ, Priscila. Multikulturalizem in kulturni rasizem = Multiculturalism and cultural racism. V: VIDMAR, Ksenija H. (ur.), UČAKAR, Tjaša (ur.). Kymlicka v Ljubljani : gostujoče predavanje Willa Kymlicke s komentarji = Kymlicka in Ljubljana : visiting lecture by Will Kymlicka with commentaries. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. Str. 73-82, 195-204. Zbirka Zvezki, 2, 2013. ISBN 978-961-237-575-1. [COBISS.SI-ID 1024305265]

13. GULIČ, Priscila (urednik). Zbornik prispevkov = Proceedings. Brdo pri Kranju [i. e.] v Novi Gorici: Evropska pravna fakulteta, 2013. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6731-08-9. [COBISS.SI-ID 269418752]


2012

14. MORELLI, Raffaele. Nismo rojeni za trpljenje. 1. natis. Nova Gorica: Eno, 2012. 153 str. ISBN 978-961-6359-82-5, ISBN 978-961-6359-83-2, ISBN 978-961-6359-84-9. http://itunes.apple.com/us/genre/books/id38?mt=11, http://www.amazon.com. [COBISS.SI-ID 263767552]

15. GULIČ, Priscila. Roditi se kot žival. Študjozo : časopis Kluba goriških študentov. julij 2012, str. 40-41. [COBISS.SI-ID 1024180849]


2011

16. GULIČ, Priscila. Izbrana bibliografija v letu 2011 = Selected bibliography in year 2011. Poročilo o delu ... [Tiskana izd.]. str. 169-208. ISSN 2630-1849. [COBISS.SI-ID 1024696177]

17. GULIČ, Priscila. Multikulturalizem in kulturni rasizem. V: Agregat. Ljubljana: 2011. [COBISS.SI-ID 4665114]


2010

18. GULIČ, Priscila. Izbrana bibliografija v letu 2010 = Selected bibliography in year 2010. Poročilo o delu ... [Tiskana izd.]. str. 160-192. ISSN 2630-1849. [COBISS.SI-ID 1024695921]


2007

19. GULIČ, Priscila. Platonova in Jungova pot do samega sebe : diplomsko delo. Nova Gorica: [P. Gulič], 2007. 64 f. [COBISS.SI-ID 12756530]


2005

20. FIGELJ, Klavdija. Bližina daljave. Primorske novice. [Tiskana izd.]. 19. okt. 2005, leto 59, št. 243, str. 20, ilustr. ISSN 1854-0570. [COBISS.SI-ID 11408434]


2004

21. GULIČ, Priscila. Kasasi jo je s šapo mahnil po glavi : v rehabilitacijskem centru za orangutane na Kalimantanu (indonezijskem Borneu). Trip : turizem, rekreacija in prosti čas. 05. jul. 2001, št. 68, str. 12-13, fotogr. ISSN 1580-3201. [COBISS.SI-ID 10804530]


2003

22. GULIČ, Priscila. Vloga knjižničarja - pravljičarja pri spodbujanju otrokove domišljije : pomen pravljic v otroštvu : diplomsko delo. Nova Gorica: [P. Gulič], 2003. 80 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 21907810]

 

Dogodki

18. 09. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Dan dobrodošlice za mednarodne študentke in študente

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani