Kabinet

Kabinet 306 Zavetiška

Tudi preteklost je bila nekoč sedanjost.

redna profesorica
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

red. prof. dr. Mojca Ramšak

Dr. Mojca Ramšak
Redna profesorica za kulturno in socialno antropologijo

E: mojca.ramsak@guest.arnes.si

Izobrazba

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 1993 (dipl. etnologinja in prof. filozofije)

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 1997 mag. etnologije

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2000 dr. znanosti (s področja etnologije)

Zaposlitve:

Filozofska fakulteta Ljubljana 1993–2000, 2009-2014, 2015-

Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU 2001–2005

ISH, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana 2005–2010

IEDC – Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij managementa 2013–2014

Medicinska fakulteta, Inštitut za zgodovino medicine 2019-

Znanstveni nazivi

doc. antropologije vsakdanjega življenja 2002

izr. prof. antropologije 2009

red. prof. antropologije 2014 (ISH oz. AMEU-ISH, Ljubljana)

red. prof. za kulturno in socialno antropologijo 2021 (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)

Na ZRC SAZU in ponovno na UL habilitirana v raziskovalne nazive.

Med 2001–2004 vodja aplikativnega raziskovalnega projekta Slovenski etnološki leksikon (2004, ponatis 2007, 2011). 2001 soustanovila Center za biografske raziskave v Ljubljani. Od 2007 predsednica Komisije za etnološko etiko pri Slovenskem etnološkem društvu; od 2011 presojevalka študijskih programov pri NAKVIS; od 2011–2013 članica Novinarskega častnega razsodišča; od 2015 presojevalka znanstvenih projektov na področju etike pri Evropski komisiji.

Pedagoško delo

UL FF 1993–2000

ISH, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana 2000–2012 (2006–2012 koordinatorka za podiplomski študijski program Antropologija vsakdanjega življenja)

IEDC – Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij managementa 2013–2014 (sodelovanje v doktorskem študijskem programu)

AMEU-ISH od je 2016 profesorica pri obveznem predmetu Humanistika I., II. in pri izbirnih predmetih Aplikativna medicinska antropologija ter Etika v znanosti in raziskovalna integriteta.

V Lodžu (1995), Zagrebu (1996), Celovcu (1998), St. Peterburgu (2000), Salzburgu (2009), Bratislavi (2003, 2011, 2013, 2019) je predavala na podiplomskih študijskih programih etnologije, antropologije, muzeologije in filozofije, na Reki dodiplomskim študentom medicine (2019), na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani zgodovino medicine in medicinsko humanistiko (2017, 2019).

Regionalni interesi

Slovenija, Evropa, Amerika

Področja raziskovanja

etnologija, kulturna/socialna antropologija, folkloristika, ustna zgodovina, leksikografija, enciklopedistika, etika, kvalitativno raziskovanje, medicinska antropologija, medicinska humanistika, antropologija vsakdanjega življenja, antropologija spolov, poslovna antropologija, čast in dobro ime, kultura/dediščina vina

Prof. dr. Mojca Ramšak raziskuje na področju etnologije, kulturne in socialne antropologije ter folkloristike. Njene raziskave segajo onkraj meja disciplinarnih okvirov, poudarjajo aplikativnost ter uporabo kritičnih, eksperimentalnih in tradicionalnih oblik kvalitativnega preučevanja v interesu družbene pravičnosti, dostojanstva in človekovih pravic.

Trenutno se posveča raziskavam s področja medicinske antropologije, medicinske humanistike, narativne medicine, zgodovine etnomedicine, javnega zdravja, trženja v medicini, medicinsko-pravnih tematik ter kulturne zgodovine človeškega telesa.

Napisala je sedem znanstvenih monografij. Za prevod knjige o raku dojk v slovaščino leta 2013 je dobila priznanje ministra za zdravje na Slovaškem.

Bibliografija

Mojca Ramšak objavlja znanstvene monografije v slovenskem, angleškem in slovaškem jeziku:

- Tako smo živeli: življenjepisi koroških Slovencev 1–10: stvarno, krajevno, osebno kazalo ter kazalo hišnih imen. Celovec 2002

- Portret glasov. Raziskave življenjskih zgodb v etnologiji – na primeru koroških Slovencev. Ljubljana 2003

- Žrtvovanje resnice. Opoj zmuzljivih diskretnih nediskretnosti. Maribor 2006

- Družbeno-kulturne podobe raka dojk v Sloveniji = Social and cultural imagery of breast cancer in Slovenia. Ljubljana 2007 (dvojezična publikacija); Spoločensko-kultúrne reflexie rakoviny prsníika v Slovinsku (prevod v slovaščino). Bratislava 2013

- Čast ni balast. Maribor 2011

- Wine Queens: Understanding the Role of Women in Wine Marketing. Springer International Publishing 2015

- Zdravje in bolezen na Pohorju. Maribor, 2017 (izšlo 2019)
 

Odgovorna urednica Glasnika Slovenskega etnološkega društva in Knjižnice Glasnika Slovenskega etnološkega društva 1994–1998; sourednica dvojezične knjižne zbirke Na poti v Vas/Unterwegs ins Dorf 1993, 1994; sourednica trojezične revije Studi Slavi 1997; sourednica mednarodne etnološke poletne šole MESS, Mediterranean Ethnological Summer School 1994–1995; sourednica revije Emzin (2009); v uredniškem odboru revije Etnolog 2003–2009; in v uredniškem odboru revije International Review of Qualitative Research 2008-, v uredniškem odboru revije Etnologia Slovaca et Slavica 2018-. V tujini objavlja pri založbah Greenwood Press, Lit Verlag, Cambridge Scholars, Sage, Springer idr.

Nekatera njena dela so digitalno dostopna pri:

Digitalni knjižnici Slovenije (DLib), v revijah Etnolog, Glasnik Slovenskega etnološkega društva, Pravo in ekonomija, Medicine, Law & Society, BMC Public Health, na spletnih straneh Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Alma Mater Europea 2020, 2018, 2017 in na Portalu znanstvenih časopisov Republike Hrvaške.

(Celotna bibliografija je dostopna na Cobissu)

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

19. 10. 2020
Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostujoča predavanja dr. Iváneka z Ostravske univerze

03. 09. 2020
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Spletna predstavitev za tuje študente

26. 08. 2020
Oddelek za zgodovino

Javno vodstvo po razstavi En krompir, tri države

26. 08. 2020
Oddelek za arheologijo

Metalurški dan

26. 08. 2020
Oddelek za filozofijo

Konferenca, posvečena Mahatmi Gandhiju