Kontakt

+386 1 2411 198
bojan.balkovec@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

Sreda, 10.30 - 11.30.
Od 31. 5. 2023 do 30. 9. 2023 se je potrebno napovedati vsaj 48 ur prej na e-naslov bojan.balkovec@ff.uni-lj.si.

Kabinet

111

Oddelek za zgodovino

izr. prof. dr. Bojan Balkovec

Izobrazba

 • 1998: doktor znanosti s področja zgodovine (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)

 • 1990: magister zgodovine (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)

 • 1987: profesor zgodovine in diplomirani sociolog (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)

Akademska in poklicna kariera

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino

 • 2020–: izredni profesor

 • 2000–2020: docent za občo in slovensko sodobno zgodovino 

 • 1989–2000: asistent

 • 1987–1989: stažist raziskovalec

Daljša gostovanja na tujih univerzah

 • 2019: Univerza v Zagrebu, Filozofska fakulteta

 • 2017: Univerza v Skopju, Filozofska fakulteta

 • 2017: Univerza v Beogradu, Filozofska fakulteta

 • 2016: Univerza v Beogradu, Filozofska fakulteta

 • 2014: Univerza v Zagrebu, Filozofska fakulteta

 • 2010: Aleksanteri Institute Helsinki

 • 2009: Univerza v Skopju, Filozofska fakulteta

 • 2007: Šlezijska univerza v Opavi

Raziskovalno in strokovno delo

 • 2017–: član ARRS raziskovalnega projekta Napravite mi to deželo nemško ... italijansko ... madžarsko ... hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva  

 • 1999–: član ARRS programske skupine Slovenska zgodovina (Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani)

 • 1999–2001: član raziskovalnega projekta Slovenci od začetka slovenskega narodnega preporoda do samostojne države

 • 1995–1998: član raziskovalnega projekta Slovenci in Evropa

 • 2001–: član uredniškega odbora revije Zgodovinski časopis

 • 1999–2003: član uredniškega odbora revije Zgodovina v šoli

 • Recenzent učbenikov in prispevkov v znanstvenih revijah (Prispevki za novejšo zgodovino, Historijski zbornik)

 • 1992–2003, 2006–: član strokovnega sveta Muzeja Novejše zgodovine Slovenije

 • 2001–2006: član izvršnega odbora Eustory

 • 2001–2005: predsednik predmetne komisije za zgodovino za Nacionalno preverjanje v devetletni osnovni šoli

 • 2003–2007: član Komisije za učbenike pri Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje

 • Član Fakultetnega sveta, Akademskega zbora, predstojnik Oddelka za zgodovino

Raziskovalna področja

Sodobna slovenska zgodovina, zgodovina parlamentarizma, lokalna zgodovina.

Balkovec, Bojan, 2018. Zaplembe tujega tiska v prvi Jugoslaviji – Primer tiska iz ZDA. V Nečakov zbornik: Procesi, teme in dogodki iz 19. in 20. stoletja, ur. Kornelija Ajlec, Bojan Balkovec, Božo Repe, 175–189. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Balkovec, Bojan, 2017. "Svi na noge, svi van, da pobjeda bude što sjajnija": izborna teorija i praksa u međuratnoj Jugoslaviji. Zagreb: Srednja Europa

Balkovec, Bojan, 2017. »O izborima u prvih dvadeset godina samostalne Slovenije«. Historijski zbornik God. 70, br. 1: 159–200. https://hrcak.srce.hr/file/284701

Balkovec, Bojan, 2017. »Delavec in delavka se starata«. V Starost - izzivi historičnega raziskovanja, 143–159. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino.

Balkovec, Bojan, Šubic, Ivana, 2015. Die Einzelheiten und Unterschiede zwischen den Wahlen in Slowenien und Kroatien in den Jahren 1920-1927. Review of Croatian history = Revue für kroatische Geschichte = Revue d'histoire croate. Vol. 11, no. 1: 47–81. https://hrcak.srce.hr/file/220883

Celotna bibliografija

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

20. 06. 2023
Oddelek za romanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razglasitev zmagovalnega romana projekta Goncourtova nagrada za najboljši francoski roman leta po izboru slovenskih študentov in študentk

17. 06. 2023
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Dnevi odprtih vrat deželnega dvorca Univerze v Ljubljani

15. 06. 2023
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Digitalne neenakosti v postpandemičnem času

14. 06. 2023
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Dan za umetnost UL na festivalu Junij v Ljubljani

12. 06. 2023
Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Javno predavanje dr. Urške Perenič pred izvolitvijo v naziv redna profesorica