Zaključna seminarska naloga

Zaključna seminarska naloga

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Malešič Martina, doc. dr. Kavčič Nataša, doc. dr. Kokole Stanko, doc. dr. Novak Klemenčič Renata, doc. dr. Seražin Helena, doc. dr. Vidrih Rebeka, izr. prof. dr. Žerovc Beti, prof. dr. Germ Martin, prof. dr. Klemenčič Matej, prof. dr. Štefanac Samo

Vsebina se spreminja glede na izbrano temo zaključne seminarske naloge. Pri izbiri teme zaključne seminarske naloge se lahko upošteva tudi afinitete študenta glede na njegovo poklicno usmeritev.

Izbor literature se bo prilagajal izbrani temi zaključne seminarske naloge.