Poljska književnost od modernizma do postmodernizma II

Poljska književnost od modernizma do postmodernizma II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Rezoničnik Lidija

Predstavitev razvojnega procesa poljske književnosti druge polovice 20. stoletja z osvetlitvijo posameznih razvojnih faz po letu 1956. Vzporedno z obravnavo osrednjih literarnih tokov in umestitvijo avtorjev v najznačilnejše idejne in literarno-estetske orientacije v domovini in emigraciji so osvetljene povezave med književnostjo in družbenimi razmerami ter posledično specifični načini recepcije literature in njene vloge. Posebna pozornost je posvečena postopnim modifikacijami literarnega diskurza v razvojnih fazah povojnega modernizma in njegovega prehoda v postmodernizem s hkratnim preoblikovanjem temeljnih literarnih modelov.

- Przemysław Czapliński, Piotr Śliwiński: Literatura polska 1976-1998 : przewodnik po prozie i poezji. Kraków 1999.
- Burkot, Stanisław, 2014: Literatura polska 1939–2009. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Jarosiński, Zbigniew, 1996: Literatura lat 1945–1975. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Stabro, Stanisław, 2005: Literatura polska 1944–2000 w zarysie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- Żurawski, Sławomir: Literatura polska. Encyklopedia PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.