Poljska književnost od modernizma do postmodernizma I

Poljska književnost od modernizma do postmodernizma I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Rezoničnik Lidija

Predavanja prikažejo razvoj literarnih tokov od obdobja mlade Poljske do leta 1956, opredelijo notranja razmerja med inovativnimi težnjami tradicionalno usmerjenega toka moderne in radikalnejšimi demontažami tradicije in rahljanji vrednostnega sistema. Idejno-estetske in oblikovne razsežnosti dobe so prikazane ob ključnih besedilih modernistične poezije in proze, tokov med obema vojnama in povojnih razvojnih faz, obenem pa so postavljene v okvire evropskih tokov. Pobližje so predstavljeni prehodni členi literarnozgodovinskih formacij s prikazom medgeneracijskih polemik, uveljavljanjem novega, destrukcijo ali nadgrajevanjem tradicionalnega. Iz pregleda je v končnem sklepu razvidna povezanost z evropskimi duhovnimi tokovi in notranja sklenjenost razvojnih faz. Poudarjena je izvirnost v iskanju novega proznega in dramatskega izraza (B. Schulz, S. I. Witkiewicz) predhodnikov moderne proze in dramatike absurda. Prikaz posledic razcepljenosti duhovne ustvarjalnosti med domovino in emigracijo in razumevanje razlogov za razvojno blokado avantgardnih tokov od začetka druge svetovne vojne do konca petdesetih let 20. stol.

Burkot, Stanisław, 2014: Literatura polska 1939–2009. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Jarosiński, Zbigniew, 1996: Literatura lat 1945–1975. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kwiatkowski, Jerzy, 2011: Dwudziestolecie międzywojenne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Stabro, Stanisław, 2005: Literatura polska 1944–2000 w zarysie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Żurawski, Sławomir, 2007: Literatura polska. Encyklopedia PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.