Brumnovo priznanje za gradiva Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

Gradiva Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

Obisk na Filozofski fakulteti Univerze na Reki

Dogodka so se udeležile dekanja Filozofske fakultete dr. Mojca Schlamberger Brezar, prodekanja dr. Mojca Smolej in vodja programa Slovenščina na tujih univerzah dr. Mojca Nidorfer.

Tradicionalno delovno srečanje in izobraževanje Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

Utrinek s srečanja pri ministru dr. Igorju Papiču

Gostovanje koordinatorja izmenjave jezikovnih asistentov z avstrijskega zveznega ministrstva za izobraževanje, znanost in raziskave

Z leve proti desni: Roman Gruden, izr. prof. dr. Irena Samide, mag. Stephan Neuhäuser, dr. Damjana Kern Andoljšek in izr. prof. dr. Nataša Pirih Svetina,

Poletno dogajanje na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik

Udeleženci 59. seminarja slovenskega jezika, literature in kulture

Tretji del brezplačnega spletnega tečaja za učenje slovenščine Slovene Learning Online