Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 1: Srbski jezik

Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 1: Srbski jezik

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Balažic Bulc Tatjana, Filipović Jelena

Utrjevanje zmožnosti branja, pisanja, poslušanja in govorjenja v srbščini; priprava študentov na slovnično analizo govorjenih in zapisanih besedil; razvijanje in utrjevanje pravopisnih zmožnosti; utrjevanje leksikalne kompetence s poudarkom na različnih strokovnih jezikih.

Ž. Stanojčić, L. Popović, 2023: Gramatika srpskog jezika – za gimnazije i srednje škole. Beograd: Zavod za udžbenike.
M. Pešikan, J. Jerković, M. Pižurica, 2004: Pravopis srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska. COBISS.SI-ID – 113956620 (2004)
https://archive.org/details/recnik-srpskoga-jezika-2011
Gradivo, ki ga učitelj posreduje pri urah.