Študentska organizacija Filozofske fakultete (ŠO FF)

Študentska organizacija Filozofske fakultete skrbi za interesne dejavnosti študentk in študentov na različnih področjih (izobraževanje, kultura, mednarodno sodelovanje ipd.).

V praksi to pomeni, da UO ŠO FF skrbi za večje fakultetne dogodke in projekte (npr. Rdeča nit, Študentski dnevi, Filofest, Panathenaia – simpozij feminizma), medtem ko se na posameznih oddelkih obštudijske dejavnosti večinoma organizirajo v društvih ali preko tutorstva, UO ŠO FF pa te dogodke sofinancira.

UO ŠO FF predstavlja tudi nekakšno neformalno koordinacijo študentskih društev znotraj Filozofske fakultete.  Tako fakultetni kot oddelčni projekti so nekaj, pri čemer lahko sodeluje vsaka študentka oz. študent Filozofske fakultete.  Upravni odbor se sestaja na sejah, ki se jih lahko udeleži vsaka študentka oz. študent.

Sestava UO ŠO FF:

  • 21 predstavnic oz. predstavnikov oddelkov
  • 2 poslanki oz. poslanca v Študentskem zboru ŠOU v Ljubljani
  • 1 predstavnica oz. predstavnik ŠS FF (Študentskega sveta Filozofske fakultete).

UO ŠO FF tako sestavlja 24 članic oz. članov. Za študentke oz. študente posameznih oddelkov je pomembna informacija, da ima vsak oddelek v UO ŠO FF predstavnico oz. predstavnika.

Mandat članic oz. članov UO ŠO FF traja dve leti.

Na predsedstvo UO ŠO FF se lahko obrnete na uo.soff@gmail.com. Dejavnosti UO ŠO FF pa so vidne na facebook strani: Študentska organizacija Filozofske fakultete UL.

Predstavnice_ki oddelkov:

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Anja Zidar 

Oddelek za arheologijo
Timotej Pavlin 

Oddelek za azijske študije
Erazem Štancar

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Matevž Mandl 

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Pika Kristan 

Oddelek za filozofijo
Nejc Kralj 

Oddelek za geografijo
/

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko
/

Oddelek za klasično filologijo
Domen Iljaš 

Oddelek za muzikologijo
Monika Marušič 

Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Zala Blazina

Oddelek za prevajalstvo
/

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
Jaka Šoster 

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje
Peter Černe             

Oddelek za psihologijo
Rebeka Kovačec 

Oddelek za romanske jezike in književnosti
/

Oddelek za slavistiko
Beti Uršič 

Oddelek za slovenistiko
Blaž Šoba 

Oddelek za sociologijo
/

Oddelek za umetnostno zgodovino
Neža Lukančič 

Oddelek za zgodovino
Sara Šifrar Krajnik 

 

Članici poslanki v Študentskem zboru ŠOU v Ljubljani

Sara Ugrin 
Sarah Tkalec 

 

Član prestavnik Študentskega sveta

Timotej Klopčič 

 

 

Predsedstvo Upravnega odbora Študentske organizacije Filozofske fakultete

Predsednica Zala Blazina 
Podpredsednica Sara Šifrar Krajnik 
Tajnica Pika Kristan 

 

Finančna komisija Upravnega odbora Študentske organizacije Filozofske fakultete

Predsednik Erazem Štancar 
Podpredsednica Neža Lukančič 
Članica Beti Uršič 
Član Jaka Šoster 
Član Matevž Mandl 

 

PR služba

Pika Kristan
Sarah Tkalec 
Sara Šifrar Krajnik