Zgodovinsko jezikoslovje

Zgodovinsko jezikoslovje

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Currie Oliver, prof. dr. Marvin Derganc Tatjana

Problemi in metode zgodovinskega jezikoslovja. Glasovne spremembe (vrste, razmerje do zgradbe in funkcije, glasovni zakoni). Analogija (tipologija analogije, analogične spremembe).
Jeziki v stiku (izposojanje, narečja, koine, pidžin, kreolski jeziki).

H. H. Hock. Principles of Historical Linguistics. Mounton De Gruyter.Berlin 1992. (744 str.) COBISS.SI-ID - 396642
Campbell, Lyle. (2004). Historical Linguistics: An Introduction. Cambridge, MA: MIT Press. E-knjiga?
Trask, Larry/McColl Millar, Robert. (2007). Trask's Historical Linguistics. London: Hodder Education.