Kontakt

+386 1 2411 154
zan.lep@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

po dogovoru

Kabinet

125

Oddelek za psihologijo

doc. dr. Žan Lep

Žan Lep je docent za socialno psihologijo, znanstveni sodelavec in doktor znanosti s področja razvojnopsiholoških študij. Doktorski študij je opravljal kot mladi raziskovalec na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je tudi diplomiral in magistriral. Zaposlen je v Centru za uporabno epistemologijo na Pedagoškem inštitutu in na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Raziskovalno se ukvarja predvsem s preučevanjem motivacijskih in kognitivnih temeljev odločanja in vedenja ljudi, povezanega z državljanskim udejstvovanjem, politiko, denarjem in zdravjem. Vključen je v več raziskovalnih projektov, pri tem pa sodeluje z domačimi in tujimi raziskovalci z različnih področij znanosti (npr. psihologija, ekonomija, sociologija), največ z raziskovalci z univerz v Beogradu, Milanu, Vilni, Coimbri, Warwicku, New Yorku (Columbia University), San Paulu (Minnesota, ZDA), Osijeku in Splitu.

Je član Društva za preučevanje prehoda v odraslost (SSEA) in Društva psihologov Slovenije ter alumen Junior Researcher Programme, v okviru katerega je vodil svoj razikovalni projekt. Uredil je dve znanstveni monografiji, deluje pa tudi v uredniškem odboru znanstvenega časopisa European Journal of Psychology Open. Redno objavlja v domačih in tujih znanstvenih monografijah ter časopisih, sodeluje v organizacijskih in znanstvenih odborih konferenc ter deluje kot recenzent za različne znanstvene časopise in natečaje.

Izbrane objave: 

  • Lep, Ž. in Kirbiš, A. (2021). Political orientation in youth beyond the left-right divide: Testing a three-factor model of political orientation and its relatedness to personal values. Journal of Youth Studies. https://doi.org/10.1080/13676261.2021.1939285
  • Lep, Ž., Ilić, S., Teovanović, P., Hacin Beyazoglu, K. in Damnjanović, K. (2021). One hundred and sixty-one days in the life of the Homopandemicus in Serbia: The contribution of information credibility and alertness in predicting engagement in protective behaviors. Frontiers in Psychology, 12, članek 631791. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.631791
  • Lep, Ž. (2021). Money transfers within caring dyads: Some open research questions. International Journal of Care and Caring, 5(2), 365–370. https://doi.org/10.1332/239788221X16146790795535
  • Lep, Ž. in Hacin Beyazoglu, K. (ur.) (2020). Psihologija pandemije: posamezniki in družba v času koronske krize. Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/9789610603979
  • Lep, Ž., Babnik, K. in Hacin Beyazoglu, K. (2020). Emotional responses and self-protective behavior within days of the COVID-19 outbreak: The promoting role of information credibility. Frontiers in Psychology, 11, članek 1846. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01846
  • Lep, Ž., Puklek Levpušček, M., Zupančič, M. in Poredoš, M. (2019). Exploring the Multidimensionality of Active Citizenship: A Preliminary Study. Proceedings of the XXV Empirical Studies in Psychology. Beograd: Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
  • Damnjanović, K., Graber, J., Ilić, S., Lam, W. Y., Lep, Ž., Morales, S., Pulkkinen, T. in Vingerhoets, L. (2018). Parental decision-making on childhood vaccination. Frontiers in Psychology, 9, članek 735. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00735

Celotna bibliografijaSICRIS

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

28. 02. 2024
Oddelek za zgodovino, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Oddelek za umetnostno zgodovino, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Alumniteka: Zgodovina v zidovih: kako pa kaj naša skrb za kulturno dediščino?

27. 02. 2024
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

V tovarni, na protestih in v domačih kuhinjah: med industrijskim delavstvom, o spominih in izkušnjah, o telesu ter spremembah

21. 02. 2024
Oddelek za pedagogiko in andragogiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Študentski pedagoško-andragoški dan (šPAD) 2024

20. 02. 2024
Oddelek za sociologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Predstavitev zbornika Študentska sociološka misel

20. 02. - 05. 03. 2024
Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostujoči predavanji o rimski vojski na Iberskem polotoku