Kontakt

+386 1 2411 064
ana.jeseperkovic@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

Torek: 11.00 - 12.00

Kabinet

443/b

Oddelek za sociologijo

doc. dr. Ana Ješe Perković

Ana Ješe Perković je docentka obče sociologije na oddelku za sociologijo, FF, UL. Leta 2004 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani diplomirala iz sociologije kulture ter španskega jezika in književnosti. Leta 2006 je magistrirala na mednarodnem programu vzhodnoevropskih študij MIREES, smer politologija, na Fakulteti za politične vede v Univerzi v Bolonji v Italiji. V času magistrskega študija je opravila 6 mesečno študijsko izmenjavo na School of Slavonic Studies na University College of London v Londonu v Veliki Britaniji. Po študiju v tujini se je vrnila v Slovenijo in se zaposlila na Inštitutu za strateške študije, kjer se je ukvarjala s svetovanjem ministrstvu za zunanje zadeve RS v času predsedovanja Slovenije Evropski uniji. 

Leta 2009 je vpisala doktorski študij na programu Humanistika in družboslovje na Filozofski fakulteti in pridobila štipendijo s strani Evropskega socialnega sklada. Leta 2015 je doktorirala na oddelku za sociologijo na Filozofski fakulteti, UL. Naslov njene doktorske disertacije je bil Vpliv pogojevanja članstva v Evropski uniji na demokratizacijo v Jugovzhodni Evropi.

Od leta 2011 dela kot raziskovalka na oddelku za sociologijo. Ana Ješe Perković je članica programske skupine Problemi avtonomije in identitete v času globalizacije na FF, UL. Je tudi članica Slovenskega sociološkega društva. Redno se udeležuje domačih in mednarodnih znanstvenih konferenc in objavlja znanstvena dela. 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

UČAKAR, Tjaša, FABIJAN, Emanuela, SMRDELJ, Rok, JEŠE PERKOVIĆ, Ana. Raziskovalna dinamika na področju diskriminacije v Sloveniji: uveljavljanje intersekcionalne analize. Časopis za kritiko znanosti, ISSN 0351-4285, 2019, letn. 47, [št.] 275, str. 129-159. 

JEŠE PERKOVIĆ, Ana, UČAKAR, Tjaša. Economic crisis and the crisis of national identity in Slovenia: toward a new notion of social order. Nationalities papers: the journal of nationalism and ethnicity, ISSN 0090-5992, 2017, vol. 45, no. 2, str. 292-306.

JEŠE, Ana. The European Union and the democratization process of the Western Balkans: a critical perspective. Southeastern Europe, ISSN 0094-4467, 2014, vol. 38, no. 1, str. 112-133.

JEŠE, Ana. National Heroes vs. EU Benefits: Croatia and the EU Conditionality. CEU political science journal, ISSN 1992-3147, april 2013, vol. 8, iss. 2, str. 177-201.

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

JEŠE, Ana. EU conditionality and Balkan states: a case study of Croatia. V: NIEMINEN, Hannu (ur.). Small nations and the European public sphere  transcultural research on the formation of European public : symposium, Embassy of Finland, Ljubljana, 11-12 March 2011. Ljubljana. 2011, str. 9-10. 

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

JEŠE PERKOVIĆ, Ana. Rekonstrukcija nacionalne identitete v času deglobalizacije. V: KUHAR, Roman (ur.). Identitete na presečišču kriz, (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2019, str. 47-75.

JEŠE PERKOVIĆ, Ana. Od Freudovega vica do poučevanja s humorjem : inovativni didaktični pristopi v družboslovju. V: BANJAC, Marinko (ur.), et al. Novi pristopi k izobraževanju in tematike Evropske unije : emocije, humor in kritična misel. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. 2017, str. 17-32.

JEŠE, Ana. Vloga Evropske unije in domačih političnih elit pri oblikovanju evropske javne sfere: primer Hrvaške. V: VIDMAR, Ksenija H. (ur.). Vloga množičnih medijev pri oblikovanju slovenske evropske zavesti : kritične perspektive, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2012, str. 147-164.

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

JEŠE, Ana. Enlarging Eu Eastwards = Širitev Evropske unije na vzhod. EU conditionality = Pogojevanje članstva. V: VIDMAR, Ksenija H., et al. VIVE - integration of Europe: past views and future visions = [VIVE] - evropska integracija : pretekli pogledi in prihodnje vizije. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2014, str. 142-180.

JEŠE, Ana. Vloga Evropske unije pri reševanju statusa Zahodne Sahare: primerjava s Kosovom = The Role of European Union in solving the status of Western Sahara: comparison with Kosovo. V: MANDELC, Damjan (ur.), UČAKAR, Tjaša (ur.). Rdeča struga, zlata reka: sociološke refleksije o Zahodni Sahari = Saguia el-Hamra, Río de Oro : sociological reflections on Western Sahara. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2013, str.18-21, 89-92.

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvena monografija

JEŠE PERKOVIĆ, Ana. Zapadni Balkan na putu u EU: zamke tranzicije, demokratizacije i europeizacije. Zagreb: Sandorf; Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. (prevod)

JEŠE PERKOVIĆ, Ana. Zahodni Balkan na poti v EU: pasti tranzicije, demokratizacije in evropeizacije, (Zbirka Dela, 2016, 3). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016.

 

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

JEŠE PERKOVIĆ, Ana, VREČKO ILC, Blaž, UČAKAR, Tjaša, BANJAC, Marinko (avtor, urednik). Tvoja kariera v Evropski uniji: zaposlitvene možnosti v EU, evropsko državljanstvo in pravice. Didaktični priročnik za učitelje. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2016. 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

JEŠE PERKOVIĆ, Ana, UČAKAR, Tjaša. Economic crisis, democracy and solidarity in Slovenia: prispevek na konferenci 'Radical left in central and Eastern Europe. Continuities and social change', Bruxelles, Université Libre de Bruxelles (ULB), Institut of European studies, June 24 - 25, 2016. 

JEŠE, Ana, UČAKAR, Tjaša. Economic crisis and crisis of national identity in Slovenia: towards a new nation of social order: [predavanje na The association for the study of nationalities 2015 world convention, New York, Columbia University 23-25 April]. New York, 2015. 

JEŠE, Ana. National Heroes vs. EU Benefits : Croatia and EU Conditionality: [predavanje na konferenci ob obeležju: "ASN 40 th Anniversary" New York, USA, 19.-21., April 2012]. New York: Harriman Institute, Columbia University, 2012. 

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

JEŠE, Ana. The European Union and the Democratization Process of the Western Balkans: A Critical Perspective: [predavanje na 45 th Annual Convention, ASEEES, Boston, USA, 21.-24., November 2013. Boston: Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies, 2014.

JEŠE, Ana. EU conditionality and Balkan states: a case study of Croatia: [predavanje na raziskovalnem seminarju na temo: "Small nations and the European public sphere: transcultural research on the formation of European public, Embassy of Finland, Ljubljana, Ljubljana, 11. do 12. 3. 2011]. Ljubljana: Media and Communication Studies, Department of Social Research, University of Helsinki, Finland: Department of Sociology, Faculty of Arts, University of Ljubljana: Embassy of Finland, Ljubljana, 2011. 

 

 

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

18. 09. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Dan dobrodošlice za mednarodne študentke in študente

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani