Sporazumevanje v hrvaškem in srbskem jeziku 2

Sporazumevanje v hrvaškem in srbskem jeziku 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Balažic Bulc Tatjana, lekt. Pešorda Sanja

Razvijanje sporazumevalne zmožnosti v hrvaščini in/ali srbščini (posredno tudi bosanščini in črnogorščini) na osnovni ravni; spoznavanje in utrjevanje osnovnih sporazumevalnih obrazcev; spoznavanje in utrjevanje osnovnih slovničnih struktur; spoznavanje in utrjevanje osnovnih pravopisnih pravil; priprava študentov na morfološko analizo govorjenih in zapisanih besedil; utrjevanje jezikovnih kompetenc; razvijanje leksikalne kompetence; raba jezikovnih priročnikov in IKT; priprava na povzemanje besedil s parafraziranjem in reformulacijo; spoznavanje medkulturnih značilnosti. Teme: stanovanje in bivanje, zdravje, medosebni odnosi, nakupovanje, potovanja ipd.

Gradivo, ki ga učitelj posreduje pri urah.

Slovarji
Hrvatski jezični portal: https://hjp.znanje.hr/.
https://archive.org/details/recnik-srpskoga-jezika-2011.
A. Peti-Stantić: Veliki suvremeni slovensko-hrvatski i hrvatsko-slovenski rječnik. Zagreb: Mozaik knjiga. 2014. COBISS.SI-ID 1105711198
V. Đukanović, M. Đukanović: Srbsko-slovenski in slovensko-srbski slovar. Ljubljana: Pasadena, 2005. COBISS.SI-ID 221767936

Pravopisi
Hrvatski pravopis. Zagreb: Institut za hrvatski jezik. 2013. COBISS.SI-ID 54089058 https://pravopis.hr/
M. Pešikan, S. Jerković, M. Pižurica, 1993: Pravopis srpskoga jezika. Beograd: Matica Srpska. COBISS.SI-ID 664930