Sodobni korejski jezik 2

Sodobni korejski jezik 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 150

ECTS točke: 9

Nosilec/izvajalec: asist. Vučkovič Eva, doc. dr. Ryu Hyeonsook

Razumevanje pogosto uporabljanih abstraktnih besed in pogosto uporabljanih besed za poslovne dejavnosti. Razumevanje členkov, veznikov in modalnih izrazov z bolj zapletenim pomenom. Razumevanje slovnice za opis zapletenih situacij. Pisanje besedil o družbenih in abstraktnih temah, enostavnih dokumentov in poročil poslovnega značaja, enostavnih besedil, v katerih se izraža lastno mnenje in razlage ter esejev. Izražanje svojega mnenja po logičnih postopkih. Govorno izražanje svojega mnenja o družbenih temah. Poslovno poročanje. Razumevanje vsebine pogovorov o družbenih temah. Slušno razumevanje pogovorov zapletene vsebine in izražanje o bolj enostavnih temah. Branje in razumevanje besedil o gospodarstvu, družbi in kulturi, uredniških člankov idr. Zbiranje informacij iz pogodb, specifikacij in podobnih listin. Razumevanje vsebine esejev in zgodb.

Saranghaeyo hangugeo 3 (I Love Korean 3), student book, Seouldaehakgyo eoneogyoyugwon. Seouldaehakgyochulpanmunhwawon, 2019. COBISS.SI-ID - 103737859 
Saranghaeyo hangugeo 3 (I Love Korean 3), workbook, Seouldaehakgyo eoneogyoyugwon. Seouldaehakgyochulpanmunhwawon, 2019. COBISS.SI-ID - 103739139 
Saranghaeyo hangugeo 4 (I Love Korean 4), student book, Seouldaehakgyo eoneogyoyugwon. Seouldaehakgyochulpanmunhwawon, 2019. COBISS.SI-ID - 103760131 
Saranghaeyo hangugeo 4 (I Love Korean 4), workbook, Seouldaehakgyo eoneogyoyugwon. Seouldaehakgyochulpanmunhwawon, 2019. COBISS.SI-ID - 103761155 
Seouldae Hangugeo+ plus hangmun mokjeok deutgi. Seouldaehakgyo eoneogyoyugwon. Seouldaehakgyochulpanmunhwawon, 2019. COBISS.SI-ID - 137622531 
Sae Yeonse Hangugeo (New Yonsei Korean). Yonsei University Press, 2021. COBISS.SI-ID - 102715907 
Hanyang Hangugeo, Hanyangdaehakgyo gukjegyoyugwon, Hawoo Publishing, 2020. COBISS.SI-ID - 136323587