Sociološko branje in pisanje ter informacijski praktikum

Sociološko branje in pisanje ter informacijski praktikum

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Podreka Jasna, prof. dr. Kuhar Roman

Predmet je vsebinsko sestavljen iz dveh enot.
V okviru prve enote se študenti in študentke seznanijo z različnimi vrstami virov v sociološkem raziskovanju ter usposobijo za njihovo iskanje, uporabo in citiranje. Osvojili bodo osnovno znanje. V okviru druge enote se študenti in študentke seznanjajo z osnovami iskalnih strategij, seznanjanje z iskalniki ter spoznavanje informacijskih virov; podani so elementi iskanja temeljne literature ter načini dostopanja do elektronskih besedil.

• Bučar, B., Šabič, Z., Brglez, M., Roter, P., v sodelovanju s Kalin-Golob, M. (2000) Navodila za pisanje – seminarske naloge in diplomska dela. Ljubljana: FDV. COBISS.SI-ID – 107957248

Dodatna literatura bo podana na predavanjih.