Simultano tolmačenje (jezik C1)

Simultano tolmačenje (jezik C1)

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca

Osnovna znanja iz simultanege tolmačenja – spominske zmogljivosti, razumevanje govorov, njihove zgradbe, namena govorca in konteksta, v katerem poteka sporazumevanje med udeleženci v govornem položaju, povzemanje in podajanje. Uvajanje v simultano tolmačenje - zvesto ponavljanje izvirnika v maternem oziroma tujem jeziku (ti. senčenje), ponavljanja izvirnika tako, da ga oblikovno preoblikujemo (ti. parafraziranje oziroma reformuliranje). Simultano tolmačenje najprej krajših, potem pa vse daljših sklopov (do približno sedem do deset minut) le iz tujega jezika v slovenščino. Izpopolnjevanje nastopanja v javnosti. Študenti vadijo tudi simultano tolmačenje z besedilom.

1. Gillies, A. (2017). Note-taking for Consecutive Interpreting. Oxon, New York: Routledge. COBISS.SI-ID - 23561480
2. Jones, M. R. (2002). Conference Interpreting Explained. Oxon, New York: Routledge. COBISS.SI-ID - 20731746
3. Nolan, J. (2005) Interpretation: Techniques and Exercises. Houston: Multilingual Matters COBISS.SI-ID - 33332066
4. Matyssek, H.(1989).Handbuch der Notizentechnik fuer Dolmetscher. Heilderberg: Julius Groos Verlag. COBISS.SI-ID – 1938274
5. Rozan, J. F. (1975). La prise de notes en interpretation consécutive. Geneve: Georg. COBISS.SI-ID – 12226658
6. Biffio Zorko, H. in Maček, A. (2015). Osnove konferenčnega konsekutivnega tolmačenja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. COBISS.SI-ID - 279865600
7. Gorjanc, V. (ur.) (2014). Slovensko tolmačeslovje. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. COBISS.SI-ID - 268349184