Proseminar iz obče umetnostne zgodovine D

Proseminar iz obče umetnostne zgodovine D

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Dolšina Delač Marjana, doc. dr. Vidrih Rebeka

Vaje so osnovane na spomenikih arhitekture in kiparstva. Vsebina proseminarja se iz leta v leto spreminja, tako da si sledijo različna obdobja evropske umetnostne zgodovine. Proseminar iz obče umetnostne zgodovine II se smiselno povezuje s predavanji iz Uvoda v občo umetnostno zgodovino, osredotoči pa se na arhitekturne in kiparske spomenike.

Izbiro strokovne literature pogojuje tema proseminarske naloge.