Primerjalna književnost 2 - vaje I

Primerjalna književnost 2 - vaje I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Žunkovič Igor, prof. dr. Snoj Vid

Predmet iz predmetnega sklopa Primerjalna književnost 2 obravnava konceptualne modele literature v kontekstih njihovih primerjalnih razmerij z umetnostjo in mišljenjem, s poudarkom na estetiki v njeni zgodovini in sodobnosti. Vaje obsegajo mentorsko usmerjano samostojno študentovo obdelavo literarnih besedil in njihovih kontekstnih razmerij z drugimi literarnimi besedili ter umetniškimi deli z uporabo literarnovednih, filozofskih, umetnostnozgodovinskih in drugih teoretskih tekstov iz polja humanistike.

- G. W. F. Hegel, Predavanja o estetiki. Uvod. Ljubljana 2003. 127 str. COBISS.SI-ID - 121900288
- Marko Juvan, Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem. Ljubljana 2012. 383 str. COBISS.SI-ID - 264144640
- Emil Staiger, Grundbegriffe der Poetik. Zürich 1951 (2. izd.). 263 str. COBISS.SI-ID - 57059072
- Peter Szondi, Von der normativen zur spekulativen Gattungspoetik. V: isti, Poetik und Geschichtsphilosophie 2. Frankfrut ob Majni 1974, str. 7–184. COBISS.SI-ID - 71626338
- Vid Snoj, Schleglov Pogovor o poeziji in Platonov Simpozij. V: isti, Od drugega do Drugega. Ljubljana 2007, str. 71–90. COBISS.SI-ID - 238213120
- Tomo Virk, Duhovna zgodovina. Ljubljana 1989. 108 str. COBISS.SI-ID - 15969792
- Tomo Virk, Moderne metode literarne vede in njihove filozofsko teoretske osnove. Ljubljana 2008. 261 str. COBISS.SI-ID – 241638656

Priporočena literatura
- Marshall Brown (ur.), The Cambridge History of Literary Criticism. 9 zv. Cambridge 1993–2014.