Poljski sodobni roman

Poljski sodobni roman

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Rezoničnik Lidija

Zvrstna opredelitev romana in njegove vloge v razvoju nacionalne literature, njegove povezanosti z družbeno resničnostjo.
Pregled razvojnih faz v povezanosti s specifikami poljskega literarnozgodovinskega procesa in njegova vloga v iskanju novega umetniškega izraza od formacije Mlade Poljske naprej. Opozicija do tradicionalnega tipa (zahodnoevropskega) romana (S. I. Witkiewicz), moderna iskanja v povezavi s statusom subjekta v moderni prozi in odnosa do resničnosti (B. Schulz, W. Gombrowicz).
Povojni razvoj romana v domovini in v emigraciji, moderni poljski roman in njegove zgradbene inovacije. Vprašanje mejnih primerov modernizma in uveljavljanje postmodernističnih postopkov zadnjih dvajsetih let 20. stol. Motivne, tematske in kompozicijske razsežnosti sodobnega romana.

• Stanisław Burkot, 2014: Literatura polska 1939–2009. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
• Michał Głowiński et al.: Słownik terminów literackich. Wrocław: Ossolineum. 2008.
• Zbigniew Jarosiński, 2002: Literatura lat 1945–1975. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
• Jerzy Jarzębski, 2005: Proza dwudziestolecia. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
• Jerzy Kwiatkowski, 2000: Dzudziestolecie międzywojenne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 203–354.
• Maciej Wróblewski, 2007: Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 11–161.