Oddelek za prevajalstvo

Sprememba GU Nike Kocijančič Pokorn

Pon., 8. 7., 8:00-8:30
Pon., 15. 7., 8:00-8:30
Pon., 22. 7., 8:00-8:30

prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn

Obvestila

Oddelek za prevajalstvo

Uradne ure strokovne službe Odd. za prevajalstvo (22. 7. – 26. 7. 2024)

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Strokovna služba oddelka – uradne ure (22.–26. 7. 2024)

Uradne ure - strokovna služba Oddelka za sociologijo 15. 7. - 19. 7. 2024)

Oddelek za slavistiko

Obvestilo - strokovna služba oddelka

Oddelek za zgodovino

Obvestilo - strokovna služba oddelka