Oddelek za slavistiko

Razporeditev izpitov in zagovorov seminarskih del (Osnove slovenskega jezika pri študiju zahodnoslovanskih jezikov)

Razpored izpitov in zagovorov seminarskih del na junijskem izpitnem roku (6. 6. 2024)
Osnove slovenskega jezika za zahodnoslovanske študije

 
USTNO: četrtek, 6. junija 2024, ob 10.30 v kabinetu 536 c (tudi oddaja seminarskih del)
Ogled pisnih testov v četrtek, 6. junija 2024, ob 16.00 v kabinetu 536 c.
Govorilne ure bodo med izpitnim obdobjem načeloma preko ZOOM oz. po dogovoru v živo ob četrtkih, 16.00 v kabinetu 536c. V kabinetu pa me najdete seveda v času pred in po ustnimi izpiti, ponavadi pa je treba malo počakati.
Za pristop k izpitu je seveda nujna pravočasna prijava na izpit!
 
Prof. dr. Hotimir Tivadar

Obvestila

Oddelek za prevajalstvo

Uradne ure strokovne službe Odd. za prevajalstvo (22. 7. – 26. 7. 2024)

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Strokovna služba oddelka – uradne ure (22.–26. 7. 2024)

Uradne ure - strokovna služba Oddelka za sociologijo 15. 7. - 19. 7. 2024)

Oddelek za slavistiko

Obvestilo - strokovna služba oddelka

Oddelek za zgodovino

Obvestilo - strokovna služba oddelka