Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Raba AI na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani se, tako kot na univerzah po vsem svetu, srečujemo z izzivi uporabe orodij umetne inteligence. Spodbujamo odgovorno uporabo teh orodij z upoštevanju naslednjih pravil:

Študent/študentka se mora zavedati načina omejenega delovanja orodij t. i. umetne inteligence. Nekatera izmed teh orodij ne povzemajo originalnih virov, kot je praksa in standard pri akademskih besedilih. Tovrstna orodja se sicer učijo na obstoječem naboru podatkov, odgovore pa pripravljajo na podlagi statističnih jezikovnih modelov, ki temeljijo na pogostosti pojavljanja besed in besednih zvez. Zaradi tega lahko navedejo napačne ali zavajajoče informacije, vsebinsko pa so najmanj vprašljiva, saj vodijo v generiranje konceptualno praznih ali površinskih in med seboj le navidezno povezanih enot in trditev.  

Uporaba AI je na oddelku za anglistiko in amerikanistiko zato izjemoma dovoljena le, kar zadeva začetne tehnične vidike raziskovanja (npr. iskanja in primerjave začetnih statističnih in drugih tehničnih podatkov), ki jih je nadalje potrebno preveriti in kritično ovrednotiti na podlagi akademskih virov.

Uporaba AI na oddelku za anglistiko in amerikanistiko ni dovoljena in se sankcionira pri vsebinski pripravi in oddaji izpitnega ali katerega koli drugega izdelka (seminarske naloge, izpitnega ali druge vrste eseja, prezentacije, sprotnega dela, magistrskega dela, itd.). V ocenjevanje, komentiranje ali presojo se sprejema izključno izdelke, ki jih napiše in sestavi študent/študentka lastnoročno in so odraz in izkaz usvojenega znanja. Ocena, ki jo študent/študentka prejme za izdelek, temelji na ovrednotenju tovrstno pridobljenega in dejansko usvojenega znanja.

V primeru, da je izdelek ali del izdelka (prezentacija, esej, magistrska naloga ali druga oblika besedila oziroma izdelka) neposredni rezultat uporabe orodja t. i. umetne inteligence, sledi sankcija, tj. zavrnitev dela. V primeru suma, da je študent/študentka pri vsebinski pripravi in oddaji izdelka uporabil/a orodje t. i. umetne inteligence, ima pedagoški kader pravico, da od študenta/študentke zahteva pisni ali ustni zagovor dela in dodatno dokazovanje avtorstva.

Obvestila

Oddelek za filozofijo

Vabilo za oddajo prispevkov k reviji ILUZIJA

Oddelek za geografijo

Sprememba GU Jerica Mrak Pestotnik

Oddelek za muzikologijo

Strokovna služba oddelka - uradne ure (1. 8. - 18. 8.)

Oddelek za muzikologijo

Strokovna služba oddelka - uradne ure (29. 7. - 31. 7.)

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

INTERNATIONAL STUDENT WELCOME DAY