Znanstvenoraziskovalni inštitut

Domači in mednarodni razpisi in pozivi v letu 2021 ter letne obveznosti (ARRS)

Na spletni strani ARRS sta bila objavljena razporeda domačih in mednarodnih razpisov in pozivov v letu 2021. Vabljeni k ogledu: na naslednjih povezavah:  

Objavljene so bile tudi letne obveznosti raziskovalnih organizacij v letu 2021, med katerimi velja izpostaviti te, ki bodo aktualne v naslednjih mesecih:

Predvideni datum objave

Obveznost

Predvideni rok za oddajo

januar

Poročilo o letni razporeditvi raziskovalnih ur programa/projekta (PRU) za leto 2020

februar

januar

Letno poročilo o rezultatih usposabljanja mladih raziskovalcev

februar

15. 2. 2021

Vmesno poročilo o rezultatih infrastrukturnega programa v letu 2020 in Program dela infrastrukturnega programa za leto 2021

15. 3. 2021

15. 2. 2021

Letno in zaključno poročilo o izvajanju ciljnega raziskovalnega projekta

15. 3. 2021

15. 2. 2021

 

Vmesno poročilo o izvajanju raziskovalnih projektov

15. 3. 2021

15. 2. 2021

Zaključno poročilo o izvajanju raziskovalnih projektov

15. 3. 2021

februar

Letno poročilo o izvajanju raziskovalnega programa

15. 3. 2021

februar

Vmesno poročilo o izvajanju raziskovalnega programa

15. 3. 2021

februar - marec

Zaključno poročilo o izvajanju bilateralnih projektov

marec - april

O obveznostih vas bomo sproti obveščali tudi na ZIFF.

Obvestila

Štipendije Utrechtske mreže za študente in mlade raziskovalce Univerze v Ljubljani

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Kohezijski e-kotiček

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Aktualni EU razpisi in objave razpisov ERC

Študentski svet FF, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razpis za 3. razpisno obdobje ŠSFF

Oddelek za filozofijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Žalna knjiga za red. prof. dr. Cvetko Toth