Oddelek za slavistiko

Ceepus štipendije za 2024/2025

V okviru Ceepus mreže AT-037 Slavic Philology and its Cultural Contexts so na voljo semestralne in mesečne štipendije za študij v tujini v štud. letu 2024/2025. Štipendije so namenjene predvsem študentom slovanskih jezikov in književnosti, izjemoma pa tudi drugim študentom. Več informacij dobite pri koordinatorici Tatjanai Balažic Bulc na e-naslovu tatjana.balazicbulc@ff.uni-lj.si.  

 

Obvestila

Oddelek za sociologijo

Sprememba GU Nina Cvar

Oddelek za zgodovino

Obvestilo - strokovna služba oddelka

Oddelek za prevajalstvo

Uradne ure strokovne službe Odd. za prevajalstvo (22. 7. – 26. 7. 2024)

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Strokovna služba oddelka – uradne ure (22.–26. 7. 2024)

Uradne ure - strokovna služba Oddelka za sociologijo 15. 7. - 19. 7. 2024)