Novosti Znanstvene založbe Filozofske fakultete

Pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete so izšle nove knjige in revije:

  • Eva D. BahovecFoucaultova kraljevska pot med filozofijo, zgodovino in psihoanalizo

Knjiga odpira nov pogled na enega najvplivnejših raziskovalcev filozofije in humanistike današnjega časa, Michela Foucaulta, in se v veliko večji meri kot doslej posveča problemu enotnosti njegovega dela. Tradicionalnemu vpraševanju, ali je Foucault filozof ali zgodovinar, dodaja psihoanalizo kot tretji vidik in privilegirani teritorij za spopad z oblastjo in iskanje možnosti za odpor.

Publikacija je na voljo v Knjigarni FF. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige ZUL.

  • Dušan Plut: Ekosistemska družbena ureditev. 1. zvezek: Podstati in gradniki ekosistemske družbene ureditve ; Ekosistemska družbena ureditev. 2. zvezek: Slovenija in Evropa (Geograff, Historia)

Interdisciplinarno zasnovano knjigo Ekosistemska družbena ureditev sestavljata dva vsebinsko sklenjena zvezka. V prvem zvezku so orisana zgodovinsko podedovana in nova protislovja 21. stoletja. Usmeritve iz prvega zvezka se v drugem zvezku nadgradijo v konkretno zasnovo udejanjanja podstati in gradnikov nove družbene ureditve tako na ravni Slovenije kot tudi na nadnacionalni ravni v Evropski uniji.

Publikacija je na voljo v Knjigarni FF: 1. del, 2. del.

  • Alfred North Whitehead: Znanost in sodobni svet (prevedel Sebastjan Vörös)

Pričujoča knjiga uteleša študijo izbranih vidikov zahodne kulture, v katerih se odraža tristoletni vpliv, ki ga je imela nanjo znanost. Rdeča nit te študije je pre­pričanje, da miselnost nekega obdobja izvira iz pogleda na svet, ki prevladuje med izobraženimi sloji v obravnavani skupnosti. Včasih je takih shem več, vse pa so­vpadajo s kulturnimi razhajanji, ki prežemajo takratni čas. Interesne sfere, iz katerih se porajajo različne kozmologije in ki so obenem podvržene vplivom slednjih, zaobjemajo znanost, estetiko, etiko in religijo. V izbrani dobi bo vsaka od omenjenih sfer ustvarila svojevrsten pogled na svet.

Publikacija je na voljo v Knjigarni FF.  Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige ZUL.

  • Richard Clogg: Kratka zgodovina Grčije (prevedla Jerneja Kavčič)

Kratka zgodovina Grčije velja za referenčno delo s področja novejše grške zgodovine. Leto dni po prvem izidu (1992) je prejela ugledno Runcimanovo nagrado za najboljšo knjigo s področja grških študijev. Zapolnjuje pomembno vrzel v slovenskem prostoru, saj gre za zgodovino Grčije od konca bizantinske dobe dalje.

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF.

  • John Stubbs: Having Plenty to Say in Essays and Presentations (Učbeniki FF)

Učbenik (avtor ga imenuje vodnik) študente na dinamičen način uvaja v skrivnosti vsebinsko kvalitetnega pisanja in javnega nastopanja. Dotika se predvsem tem, ki so študentu izredno dragocene, saj pri pouku pisanja pri jezikovnih vajah iz angleščine največ težav povzroča prav vsebina. John Stubbs vodi bralca od okvirne zasnove pisnega sestavka in zbiranja zamisli preko odbiranja ustreznih idej do zaključnih popravkov. Having plenty to say je prva knjiga, ki slovenske študente uči tudi vsebinsko kvalitetnega javnega nastopanja.

Publikacija je na voljo v Knjigarni FF.

  • Jasna Podreka (ur.): Spolnemu nasilju in nadlegovanju vstop prepovedan!: Priporočila za institucionalne, zakonodajne in ozaveščevalne rešitve ter aktivnosti pri obravnavi spolnega nadlegovanja in drugih oblik spolnega nasilja v visokošolskih in raziskovalnih organizacijah v Sloveniji

Na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete so med septembrom 2021 in februarjem 2023 koordinirali izvajanje ciljnoraziskovalnega projekta z naslovom Institucionalne, zakonodajne in ozaveščevalne rešitve ter aktivnosti pri naslavljanju spolnega nadlegovanja in drugih oblik spolnega nasilja v visokošolskih in raziskovalnih organizacijah v Sloveniji. Kot partnerske institucije so pri projektu sodelovali še Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Inštitut za družboslovne študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper in Filozofska fakulteta v Mariboru.

Publikacija je brezplačna. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige ZUL.

  • Documenta Praehistorica; Letn. 49 (2022)

Do revije lahko prosto dostopate na portalu Revije ZUL.

  • Ars & Humanitas; Letn. 16, št. 2 (2022): Polnost praznine: budizem med podobo in izkustvom

Do revije lahko prosto dostopate na portalu Revije ZUL.

 

 

 

Zadnje novice
31. 03. 2023

Obisk predstavnikov Veleposlaništva Republike Grčije in prof. dr. Ioanne Sitaridou

30. 03. 2023

Projekt Evropskega raziskovalnega sveta za uveljavljene raziskovalce (Advanced Grant) za prof. dr. Mirjam Mencej

Foto: Miha Tozon
30. 03. 2023

Literatura v praksi