Nemški jezik za umetnostne zgodovinarje III

Nemški jezik za umetnostne zgodovinarje III

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Gaber Mateja

Pri predmetu se obravnavajo različna besedila s področja umetnostne zgodovine. Poudarek je na besedilih, ki obravnavajo umetnost 20. stoletja in takih, ki obravnavajo aktualno stanje s področja umetnosti. Besedilom so dodani tematski sklopi besed, ki dopolnijo in razširijo strokovno besedišče. Sledijo vaje za utrjevanje besedišča. Posebna pozornost je posvečena jezikovnim strukturam, ki so značilne za tovrstna besedila. Poleg tega se študent usposobi za kritično razmišljanje o sodobnih umetnostnih smereh.

Staša Petrišič: Deutsch für Kunsthistoriker B – Fachtexte, FF, Ljubljana, 2001.
Christoph Parry: Menschen, Werke, Epochen, Hueber, Ismaning, 1997.
Fritz Winzer: Das rororo Sachlexikon der bildenden Künste, Rowohlt, Hamburg, 1986.
Aktualna besedila o umetnosti, razstavah, dogodkih.