Nemški jezik za umetnostne zgodovinarje II

Nemški jezik za umetnostne zgodovinarje II

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 45

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Podgoršek Saša, lekt. dr. Gaber Mateja

Pri predmetu se obravnavajo različna besedila s področja umetnostne zgodovine od prazgodovinskih začetkov umetnosti in antike preko velikih obdobij umetnosti krščanskega zahoda do 20. stoletja. Vsako zgodovinsko obdobje je predstavljeno tudi z zanj značilnim umetniškim delom. Posameznim zgodovinskim obdobjem so dodani tematski sklopi besed, ki dopolnijo in razširijo strokovno besedišče. Besedilom sledijo vaje za utrjevanje besedišča. Posebna pozornost je posvečena jezikovnim strukturam, ki so značilne za tovrstna besedila.

- Staša Petrišič: Deutsch für Kunsthistoriker A – Fachtexte, FF, Ljubljana, 2001.
- Christoph Parry: Menschen, Werke, Epochen, Hueber, Ismaning, 1997.
- Fritz Winzer: Das rororo Sachlexikon der bildenden Künste, Rowohlt, Hamburg, 1986.