Moderna Kitajska

Moderna Kitajska

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Istenič Kotar Saša, prof. dr. Saje Mitja, prof. dr. Vampelj Suhadolnik Nataša

Posebnosti kitajske percepcije evropskih prodiranj ter metodološka vprašanja pri obravnavi sodobne zgodovine. Teorija zakonitosti kitajske zgodovine je postavljen na preizkušnjo: kategorija civilizacije v odnosu do razvoja in napredka. b) Metodološki pristop kombinira prvine tradicionalnih vzorcev kitajskega in evropskega zgodovinopisja in se izogiba izključnemu vrednotenju kvantitativnih oziroma materialnih kriterijev (povezava z novejšo antropologijo, upoštevanje posebnosti notranje integritete obravnavanih kulturno-civilizacijskih območij, itd). c) Pregled najpomembnejših zgodovinskih dogajanj in njihov pomen v kontekstu postopne modernizacije Kitajske.

- Mitja Saje: Zadnja dinastija in izzivi sodobnosti - zgodovina Kitajske od vdora Mandžurcev do ustanovitve Ljudske republike, Oddelek za AAŠ Filozofske fakultete, Ljubljana, 2004.
- Mitja Saje. 2006. Sodobna Kitajska – Politični in gospodarski razvoj. Ljubljana: Filozofska fakulteta ZIFF.
- Mitja Saje.2012. Proces postopnega vključevanja Kitajske v svetovno gospodarstvo. Jana Rošker in Nataša Vampelj Suhadolnik ur. Tradicija v objemu modrnosti: stoletje kitajskega preporoda. Zbirka Razprave FF. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
- Mitja Saje: Japonsko kitajski odnosi in svetovna ureditev v deželah vzhodne Azije. Azijske in afriške študije, 1997.
- Mitja Saje: Similarities and Differences in the Process of Modernisation in India and China. Azijske in afriške študije, 2001.