Makedonski jezik 1

Makedonski jezik 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Subiotto Namita, izr. prof. dr. Šekli Matej

Vsebina

Makedonski jezik v južnoslovanskem jezikovnem prostoru; oblikovanje južnoslovanskih jezikov; oris zgodovine makedonskega jezika; pravopis in pravorečje; glasovni in grafemski sestav makedonskega knjižnega jezika, glasovne premene, naglas, naglasni sklopi, stavčni naglas.
Jezikovne vaje.