Lektorske vaje I – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 1

Lektorske vaje I – Kultura in civilizacija. Sporazumevanje 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 90

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. Nowak Marta, lekt. Podržaj Tina

Leksika:
- obdelava osnovnih tem, povezanih z vsakdanjim življenjem – pozdravi, predstavljanje, nazivi poklicev, narodnosti, družina, opis oseb (zunanji videz in značajske lastnosti), zanimanja, moda – oblačila, opis dneva, nakupovanje, stanovanje, vreme, čas, jedi, kavarna – restavracija,
- razvijanje zmožnosti najosnovnejše komunikacije v konkretnih, vsakodnevnih govornih položajih.
- prepoznavanje in uporaba osnovnih komunikacijskih vzorcev,
- razumevanje zapisanih in govorjenih avtentičnih besedil in tvorjenje enostavnih pisnih in govornih besedil,
- spoznavanje najsplošnejše frazeološke strukture sporazumevalnega jezika in osnovnih načel poljskega pravopisa,
- posredovanje temeljev znanja o poljski zgodovini, kulturi in civilizaciji.
Slovnica:
- osnove poljske slovnice: sklanjatev samostalnikov, zaimkov in pridevnikov v ednini in množini, spreganje glagolov v sedanjem in preteklem času, glagolski vid, osnovni modalni glagoli, glavni števniki.

Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz: Po polsku 1. Podręcznik studenta. - Wyd. 3. - Kraków : Prolog, cop. 2010. - 165 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 CD. - (Hurra!!! : seria do nauki języka polskiego jako obcego = comprehensive set of Polish teaching and learning materials) COBISS.SI-ID 52124770
Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz: Po polsku 1. Zeszyt ćwiczeń. - Wyd. 3. - Kraków : Prolog, cop. 2010. - 85 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 CD. - (Hurra!!! ; seria do nauki języka polskiego jako obcego = comprehensive set of Polish teaching and learning materials) COBISS.SI-ID 52125026
Achtelik A., Serafin B., Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych, Katowice 2005. COBISS.SI-ID 33738594
Lechowicz J., Podsiadły J., Ten, ta, to. Ćwiczenia nie tylko gramatyczne dla cudzoziemców, Łódz 2001. COBISS.SI-ID - 33512290
Szelc-Mays M., Rybicka E., Słowa i słówka. Podręcznik do nauczania słownictwa i gramatyki języka polskiego dla początkujących, Kraków 2003. COBISS.SI-ID 28419682
Machowska J., Gramatyka? Dlaczego nie?!, Kraków 2010. COBISS.SI-ID – 164677891

Priporočena literatura:
Wilczyńska B., Polski. Ćwiczenia ilustrowane, Warszawa 2021.
Głowacka I., Czytasz i mówisz po polsku, Warszawa 2021.