Kultura in civilizacija 2 - Španija od srednjega veka do danes

Kultura in civilizacija 2 - Španija od srednjega veka do danes

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Rodriguez Diaz del Real Alejandro

Zahodni Goti, islam. Rekonkvista. 15. stoletje – vladavina katoliških kraljev in Španija l. 1492. 16. stoletje – vladavini Karla V. in Filipa II. Povezava z evropsko zgodovino v 15. in 16. stoletju.
Španija v 17. stoletju: razpad države in socialna kriza.
Španija v 18. stoletju: Reforme Borbonov in razsvetljenstvo.
Španija v 19. stoletju: revolucija, reakcija, težave in posledice (pozne) industrializacije Izguba zadnjih kolonij. Rojstvo obrobnih nacionalizmov.
Španija v 20. stoletju: kraljevina Alfonza XIII., diktatura Prima de Rivere, II. Republika, španska državljanska vojna, diktatura generala Franca in frankizem. Boom turizma. Prehod k demokraciji.
Španija v 21. stoletju: gospodarska rast in stanovanjska spekulacija.

UČBENIK:
- GIL ANDRÉS, C.: 50 cosas que hay que saber sobre Historia de España. Barcelona: Ariel, 2013. COBISS.SI-ID - 70432354

DRUGI VIRI:
- BEEVOR, A.: La guerra civil española. Barcelona: Crítica, 2005.
- BLEIBERG, G.: Diccionario de Historia de España. Madrid: Revista de Occidente, 1968.
- BRENAN, G.: The Spanish Labyrinth: An Account of the Social and Political Background of the Spanish Civil War. Cambridge: Cambridge University Press, 1943.
- BROUÉ, P.; TÉMINE, É.: Španska revolucija in državljanska vojna. Ljubljana: Delavska enotnost, 1986.
- CALLAHAN, W. J.: La iglesia católica en España. 1875-2002. Barcelona: Crítica, 2002.
- CANAL, J.: El carlismo. Dos siglos de contrarrevolución en España. Madrid: Alianza Editorial, 2000.
- CARO BAROJA, J.: El laberinto vasco. San Sebastián: Txertoa, 1984.
- CARR, R.: España 1808-1975. Barcelona: Ariel, 2007.
- DELIBES, M.: Castilla, lo castellano y los castellanos. Madrid: Espasa-Calpe, 2008.
- FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M.: Pequena historia de España. Barcelona: Espasa, 2011.
- FUSI, J. P.: Historia mínima de España. Madrid/México, D.F.: Turner/El Colegio de México, 2011.
- GARCÍA CÁRCEL, R.: La herencia del pasado: las memorias históricas de España. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2011.
- GARCÍA DE CORTÁZAR, F.: Atlas de Historia de España. Barcelona: Planeta, 2005.
- GARCÍA DE CORTÁZAR, F.: Breve historia de España. Madrid: Alianza, 2012.
- JULIÁ, S.: Historias de las dos Españas. Madrid: Taurus, 2004.
- KAMEN, H.: Imperio. La forja de España como potencia mundial. Madrid: Aguilar, 2003.
- KOCBEK, E., (1937/1938). »Premišljevanje o Španiji«, Dom in svet, letnik 50, številka 1/2.
- MONTERO, M.: Historia general del País Vasco. Andoain: Txertoa, 2008.
- O'CALLAGHAN, J. F.: El Rey Sabio. El reinado de Alfonso X de Castilla. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1996.
- OLAGÜE, I.: La revolución islámica en Occidente. Córdoba: Plurabelle, 2004.
- ORTEGA Y GASSET, J.: España invertebrada. Bosquejo de algunos pensamientos históricos. En: ORTEGA Y GASSET, J.: OO. CC. III (pp. 421-512). Madrid: Santillana Fundación Ortega y Gasset, 2005 (1.a ed. 1921).
- PAYNE, S. G.: El catolicismo español. Barcelona: Planeta, 2006.
- PRESTON, P.: Franco: A biography. London: Fontana Press, 1995.
- PRESTON, P.: The Spanish Civil War: Reaction, Revolution and Revenge. London: Harper Perennial, 2006.
- REGLA, J.: Historia de Cataluña. Madrid: Alianza, 1974.
- THOMAS, H.: El Imperio Español: de Colón a Magallanes. Barcelona: Planeta, 2006.
- THOMAS, H.: El Imperio Español de Carlos V. Barcelona: Planeta, 2010.
- THOMAS, H.: Španija proti Španiji. Kronika državljanske vojne. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1969.
- TUSELL, J.; Martín J. L.; Martínez Shaw, C.: Historia de España. Madrid: Taurus, 1998.
- VILLACANAS, J. L.: La formación de los reinos hispánicos. Madrid: Espasa, 2006.
- VV. AA.: Atlas cronológico de la historia de España. Madrid: SM / RAH, 2008.
- WILLIAMS, M.: The story of Spain. The Dramatic History of Europe's Most Fascinating Country. Mijas: Santana, 2010.