Izbrana poglavja iz grške književnosti 1

Izbrana poglavja iz grške književnosti 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Senegačnik Branko, prof. dr. Marinčič Marko

Predmet se izvaja ciklično za vse tri letnike skozi dva semestra. Sestavljen je iz samostojne študijske obveznosti in predavanja o izbrani temi. Semestrski blok predavanja je v prvem delu zasnovan pregledno, v drugem pa eksemplarično: ob izbrani temi z analizo izvirnih besedil uvaja v metodo filološkega dela.
Vsebina samostojne študijske obveznosti za 3.-6. semester (razpored po semestrih po izbiri, do 6. semestra morajo biti opravljeni vsi):
- arhaično obdobje;
- klasično obdobje;
- helenizem;
- obdobje rimskega cesarstva.

Okvirne teme tematskih blokov po zvrsteh:
- Homerska epika,
- Arhaična grška lirika,
- Grško zgodovinopisje
- Grška tragedija,
- Grška komedija,
- Helenizem,
- Grška književnost v cesarski dobi,
- Antični roman in epistolografija,
- Grška judovska in krščanska književnost.

Obvezna:
- M. Marinčič, Grška književnost arhaične dobe. Zgodovinski, problemski in bibliografski uvod, Ljubljana: Filozofska fakulteta 2004, 210 str. COBISS.SI-ID – 215041536
- S. Said, M. Trédé, Short History of Greek Literature, London 1999, 218 str. COBISS.SI-ID – 215041536

Eden od dveh navedenih priročnikov po izbiri:
- A. Lesky, Geschichte der griechischen Literatur, Bern 31971, 974 str. (hrvaški prevod 2001) COBISS.SI-ID – 14551906
- P. E. Easterling, B. M. W. Knox (ur.), The Cambridge History of Classical Literature, 1: Greek Literature, Cambridge 1985, 960 str. COBISS.SI-ID – 29748066

Dodatna:
- T. Whitmarsh, Ancient Greek Literature, Cambridge 2004, 284 str. COBISS.SI-ID – 37698658
- R. Cantarella, Grška književnost, Trst s. a., 564 str. (že precej zastarel, a edini celovit pregled grške književnosti v slovenščini) COBISS.SI-ID – 5339392

Literatura za seminarje bo predpisana sproti k posamezni temi./ Bibliography to individual thematic units is provided according to the choice of topic.