Španska srednjeveška književnost

Španska srednjeveška književnost

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Šabec Maja

Predmet poglablja znanja, ki jih je študent pridobil pri predmetih iz književnosti na prvi stopnji. Obsega literarnozgodovinski pregled španske srednjeveške književnosti

10. in 11. stoletje:
- zgodovinsko kulturni okvir: sinkretizem antične, krščnske, muslimanske in judovske tradicije
- prvi zapisi: glose
12. stoletje:
- epika: Pesem o Cidu
- romanca

13. stoletje:
- mester de clerecía
- Gonzalo de Berceo
- lik in delo Alfonza X: Toledska prevajalska šola in začetek španske proze;
14. stoletje:
- Libro de buen amor
- didaktična proza
- viteški romani
15. stoletje:
- dvorska poezija
- gledališče
- sentimentalni roman
- Celestina

ALVAR, CARLOS, ALVAR, MANUEL: Épica medieval espanola. Madrid: Cátedra COBISS.SI-ID - 860770.
BELLINI, GIUSEPPE: Nueva historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Castalia. COBISS.SI-ID - 11194722
CANAS MURILLO, JESÚS: La poesía medieval: de las jarchas al Renacimiento. Madrid: Anaya COBISS.SI-ID - 12267874 .
DEYERMOND, ALAN: Historia de la literatura espanola: La edad media. Barcelona: Ariel. COBISS.SI-ID - 1577826
GÓMEZ REDONDO, FERNANDO: Historia de la prosa medieval castellana. Madrid: Cátedra COBISS.SI-ID - 11342690 .
KALENIĆ RAMŠAK, Branka, MARKIČ, Jasmina, PIHLER, Barbara, ŠABEC, Maja. Hispanistična razpotja : Rojas, Cervantes, Machado, García Márquez, (Razprave FF). 1. izd. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. 261 str. COBISS.SI-ID - 270803200
LACARRA, María Jesús, CACHO BLECUA Juan Manuel, Hisotria de la literatura espanola, 1. Entre oralidad y escritura, Barcelona, Crítica, 2012. COBISS.SI-ID - 49811042
LAPESA, RAFAEL: De la edad media a nuestros días: Estudios de historia literaria. Madrid: Gredos. COBISS.SI-ID - 5024866
LÓPEZ ESTRADA, FRANCISCO: Poesía castellana de la Edad Media. Madrid: Taurus. COBISS.SI-ID - 21214306
PEDRAZA JIMÉNEZ, FELIPE B., RODRÍGUEZ CÁCERES, MILAGROS: Manual de literatura espanola I: Edad Media. Cénlit Ediciones, Pamplona, 2001. COBISS.SI-ID - 22665570
RICO, FRANCISCO: Historia y crítica de la literatura espanola I (Deyermond, Alan, Edad media), Crítica, Barcelona, 1979. COBISS.SI-ID - 4965986.
RUIZ RAMÓN, FRANCISCO: Historia del teatro espanol: Desde sus orígenes hasta 1900. Madrid: Cátedra. COBISS.SI-ID - 17525346

Dodatna in priporočena literatura:
SENIFF, Denis P., Antología de la literatura hispánica, Madrid, Gredos, 1992.