Sodobni korejski jezik 1

Sodobni korejski jezik 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 150

ECTS točke: 9

Nosilec/izvajalec: asist. Vučkovič Eva, doc. dr. Ryu Hyeonsook

1500 do 2000 osnovnih besed, ki se uporabljajo v vsakdanjih situacijah. Študenti razumejo in znajo uporabljati osnovne členke in veznike, prisamostalniška podredja, spoštljivi govor, oblike nepravilnih glagolov in pridevnikov ter modalne izraze na koncu stavka.
Razločevanje fonetično podobnih zvez in znanje o njihovih variacijah. Znajo odgovarjati na enostavna vprašanja in razumejo besedila praktične vsebine v formalnih situacijah.
Bralna sposobnost napisov in znakov. Razumevanje vsebine in zbiranje informacij iz razlagalnega besedila, reklame, brošure ipd.

Saranghaeyo hangugeo 1 (I Love Korean 1), student book, Seouldaehakgyo eoneogyoyugwon. Seouldaehakgyochulpanmunhwawon, 2019. COBISS.SI-ID – 103632387 
Saranghaeyo hangugeo 1 (I Love Korean 1), workbook, Seouldaehakgyo eoneogyoyugwon. Seouldaehakgyochulpanmunhwawon, 2019. COBISS.SI-ID – 103727875 
Saranghaeyo hangugeo 2 (I Love Korean 2), student book, Seouldaehakgyo eoneogyoyugwon. Seouldaehakgyochulpanmunhwawon, 2019. COBISS.SI-ID - 103731715 
Saranghaeyo hangugeo 2 (I Love Korean 2), workbook, Seouldaehakgyo eoneogyoyugwon. Seouldaehakgyochulpanmunhwawon, 2019. COBISS.SI-ID – 103734019 
Sae Yeonse Hangugeo (New Yonsei Korean). Yonsei University Press, 2021. COBISS.SI-ID - 102715907 
Hanyang Hangugeo, Hanyangdaehakgyo gukjegyoyugwon, Hawoo Publishing, 2020. COBISS.SI-ID - 136323587