Rimska arheologija 2

Rimska arheologija 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Gaspari Andrej

Prostorska organiziranost materialne kulture: rezidualnost, reprezentativnost, intencionalnost. Institucije in prostorske strukture antike: skupnost, država (statusi skupnosti – političnih / profesionalnih / religioznih, mestna / državna skupnost, politični sistem – institucije in meje suverenosti ljudstva, statusi teritorijev, državna infrastruktura in uprava, vojska, javna religija in druge religije). Arhitekturna / urbanistična teorija antike. Gromatična disciplina. Prvine načrtovanja antičnih prostorskih struktur: merski sistemi, modularnost, kompozicija. Lokacijski kriteriji: naselja – mesta / ruralni centri / trgovske postojanke / kultna središča / cestne postaje / vile / kmetije; obrambni objekti in sistemi; komunikacije; komunalna infrastruktura. Načrtovane antične krajine. Arheologija javnih funkcij: političnih (forum, komicij, kurija, bazilika; uprave, arhivi, zakladnice; spomeniki), religioznih (mesta, objekti in inventarji kulta: javni kulti in spremljajoča dogajanja – ludi…), razvedrilnih (kopališča, teatri, amfiteatri, navalia), infrastrukturnih (ceste, poštna služba, pristanišča, vodovodi, kanalizacija, izsuševanja in kanali, limitacije), gospodarskih (rudniška območja, državne kovnice in orožarne, trgovske izpostave, tržnice in skladiščni kompleksi) in obrambnih (arheologija vojske – oprema vojaka, vojaški / obrambni objekti, obrambni sistemi). Funkcionalne tipologije z javnimi funkcijami povezanih objektov in inventarjev. Tipi spremljajočih epigrafskih spomenikov.

Wacher J. (ur.), The Roman World, London, 1, 1987; 2, 1990.
Alföldy, G., Römische Sozialgeschichte, Wiesbaden 1984 (The social history of Rome, London 1986)
Anderson J. C. Jr., Roman Architecture and Society, Baltimore, 1997.
Smith, J.T., Roman Villas. A Study in Social Structure, London 1997.
Beard, M., North, J., Price, S, Religions of Rome (1, 2), Cambridge 1998.
Webster, G. The Roman imperial army, London 1974.
Greene, K., The archaeology of the Roman economy, London 1986. 192 str.
Chevallier, R., Roman roads, London 1976.
Dilke, O.A.W., Roman land surveyors, 1971.
Webster, G., The Roman Imperial Army of the First and Second Centuries A.D, Norman 1998 (3. izdaja).
Keppie, L., The Making of the Roman Army. From Republic to Empire, London 1998.
Goldsworthy, A. K., The Complete Roman Army, London 2003.

OPOMBA
Navedena besedila so sintetična (pregledna) dela in obravnavajo isto tematiko, zato študentje konzultirajo predvsem izbrane teme glede na predavane vsebine oz. predloge učitelja.