Retorika

Retorika

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Zorman Marinka

Retorika nekoč in danes.
Komunikacija. Vloga čustev. Moč besede.
Vrste in zgradba govora.
Argumentiranje.
Nejezikovne prvine govora.
Govorniški slog.

Aristoteles. (2011). Retorika. 1. izd. Ljubljana: Šola retorike Zupančič&Zupančič. COBISS.SI-ID – 258032640
Cicero, M.T., (2016). O govorniku: trije pogovori o govorniku, posvečeni bratu Kvintu. 1. e-izd. izd. [na spletu] COBISS.SI-ID - 284785408
Smolej, T. in Hriberšek, M., (2006). Retorične figure. 1. izd. izd. Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID - 225212160
Žmavc, J. (2013). Govorniške predvaje: priročnik za sestavljanje besedil na osnovi antičnih progymnásmata: univerzitetni učbenik. Pedagoški inštitut. COBISS.SI-ID – 266848000
Weston, A. (2017). A Rulebook for Arguments. 5th ed. Indianapolis & Cambridge: Hackett Publishing Company. COBISS.SI-ID - 4657928

Ostala literatura se določa sproti po dogovoru med predavateljem in študenti.