Prevajalski seminar IV (angl-slo): Prevajanje poslovne korespondence in pogodb

Prevajalski seminar IV (angl-slo): Prevajanje poslovne korespondence in pogodb

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Orel Kos Silvana, izr. prof. dr. Zlatnar Moe Marija

Študent oz. študentka se uvaja v praktična rabo prevajalskih znanj na specializiranem področju poslovnih besedil iz angleščine v slovenščino ter iz slovenščine v angleščino. Poglablja znanje o možnostih iskanja ustrezne terminologije v sekundarni literaturi (slovarjih, leksikonih, strokovnih priročnikih, vzporednih besedilih) in pri ustreznih strokovnih institucijah ali strokovnjakih. Oblikuje si lastno dokumentacijo. Kritično presoja možne prevodne rešitve glede na funkcijo in namen prevedenega besedila.

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:/Dictionaries in electronic or print form. Obligatory resources and reading materials:
1. Šega, Lidija. 1997. Veliki moderni poslovni slovar, CZ, Ljubljana.
2. Filipović, N., Popović, M., Purg, D. and Vakanjac, D. 2001. Slovar poslovnih izrazov v angleščini in slovenščini, Mladinska knjiga.
3. Navodila za prevajalce, Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve, Sektor za prevajanje, 2001 (interna publikacija/internal publication)
4. English Style Guide (priročnik prevajalske službe Evropske komisije), http://www.europa.eu.int/comm/sdt/en/stygd/
5. Bela knjiga: Priprava pridruženih držav Srednje in Vzhodne Evrope na vključitev v notranji trg Evropske unije, Ljubljana, 1997
6. Meše, Pavel. 1993. Angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar telekomunikacije, SmartCom, Ljubljana.
7. Tezaver EUROVOC, 3. zvezek, Večjezična različica, Državni zbor RS, Ljubljana, 1999 (dostop na internetu, na domači spletni strani DZ/on-line access, at the National Assembly website)
8. http://www.sigov.si/evroterm - večjezična terminološka baza SVEZ/multi-lingual terminology database
9. http://www.sigov.si/slovar.html - slovarji na internetu/on-line dictionaries.
10. Kalin Golob, Monika. 2003. O dopisih: predlog za standardizacijo. Ljubljana : GV revije, Revija Tajnica : GV založba