Poglavja iz zgodovine jezikoslovja

Poglavja iz zgodovine jezikoslovja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Markič Jasmina

Predmet jezikoslovja in njegova opredelitev. Jezik in sporočanje.
Zgodovinski pregled jezikoslovja od Antike do sredine 20. stoletja
Najpomembnejše jezikoslovne šole in teorije do sredine 20. stroletja (tradicionana slovnica, diahrona slovnica v 19. stoletju, strukturalizem, tvorbeno pretvorbena slovnica).
Jezikoslovje in druge vede.
Jezik in kultura. Jezik in literatura.
Klasiki španskega jezikoslovja.
Sodobni tokovi v španskem in hispanoameriškem jezikoslovju.

BENVENISTE, Emile (1982): Problemas de lingüística general, I, II. México, España, Argentina, Colombia: Siglo XXI Ed. COBISS.SI-ID – 164154371, COBISS.SI-ID - 164155651
CRYSTAL, David (1997): Enciclopedia del Lenguaje de la Universidad de Cambridge. Madrid: Taurus.
COBISS.SI-ID - 1822050
GIL, J.M. (1999): Introducción a las teorías lingüísticas del siglo XX. Mar del Plata: Editorial Melusina. COBISS.SI-ID - 18242402
MUÑOZ-BASOLS, Javier; MORENO, Nina; TABOADA, Inma, LACORTE, Manel (2017): Introducción a la lingüística hispánica actual: teoría y práctica. London and New York: Routledge (Capítulos correspondientes). COBISS.SI-ID - 65560930
REXACH, Javier (ed.)(2016): Enciclopedia de Lingüística Hispánica. London & New York: Routledge. COBISS.SI-ID - 65424482
SAUSSURE, Ferdinand de (1955 y otras ediciones): Curso de lingüística general. Buenos Aires: Losada. COBISS.SI-ID - 19250274
SAUSSURE, Ferdinand de (2018): Splošno jezikoslovje. Ljubljana: Studia Humanitatis. COBISS.SI-ID - 298431744
SERRANO, Sebastià (1999): La lingüística. Barcelona: Montesinos COBISS.SI-ID - 53588322
TUSÓN VALLS, Jesús (1984): Lingüística. Barcelona: Barcanova. COBISS.SI-ID - 11320674
Strokovna literatura se sproti dopolnjuje z novejšimi izdajami in deli.