Opisna slovnica nove grščine II

Opisna slovnica nove grščine II

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. Tsiami Konstantina, prof. dr. Kavčič Jerneja

Opisna slovnica nove grščine II predstavlja nadaljevanje predmeta Opisna slovnica nove grščine I (vaje). Vaje potekajo v novi grščini in so namenjene:
- obravnavi besedišča z vsebinskih področij, ki presegajo najosnovnejše vsakodnevno sporazumevanje
- vajam v govornem sporazumevanju: konverzacija in primeri krajših govornih nastopov z rabo obravnavanega besedišča
- branju ter jezikovni in vsebinski analizi literarnih in neliterarnih besedil v novogrškem knjižnem jeziku
- vaje v slušnem razumevanju, namenjene razpoznavanju osnovnega sporočila poslušanega besedila.

Antonopoulou, N. et al. ??????????? ????????? ??? ??????µ??????, ??????? B, ??????? ?. ??????????? 2000 (učbenik in kaseta).
Arvanitakis, K., Arvanitakis F. ????????????? ???????? ???. ????? 1999 (učbenik in zgoščenka).
Babiniotis, G., Kondos, P. ?????????? ???µµ????? ??? ?????? ???? ????????? ???????, ??????, ????????. ????? 1967.
Holton, D. et al. Greek, An Essential Grammar of the Modern Language. London and New York 2004.
Kavčič, J. Novogrška slovnica. Ljubljana 2010.
Kinne, D. et al. PONS-Kompaktwörterbuch für alle Fälle, Neugriechisch-Deutsch und Deutsch-Neugriechisch. Stuttgart 20022.
Moshou, D. et al. ????µ??? ?????????. ??????????? 2001.
Stavropoulos, D. N., Hornby, A.S. Oxford English-Greek Learner's Dictionary. Oxford 20004.
Tzartzanos, A. ??????????? ???????? (??? ?????? ??µ??????) ?-??. ????? 19632.